ΠΑΛΙΑ ΣΧΟΛΕΙΑ

ΠΑΛΙΑ ΣΧΟΛΕΙΑ
ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ Χριστόφορος Δουλγέρης

Παρασκευή, 3 Οκτωβρίου 2014

Ειδική «εθελοντική» φορολόγηση για εφοπλιστές και με το νόμο

Ειδική «εθελοντική» φορολόγηση για εφοπλιστές και με το νόμο

Άλλη μεταχείριση

23:56 | 30 Σεπ. 2014
Τελευταία ανανέωση 18:50 | 01 Οκτ. 2014
Ψηφίστηκε η τροπολογία, που κατατέθηκε το βράδυ της Τρίτης σε νομοσχέδιο του υπουργείου Παιδείας και με την οποία αποκτά ισχύ νόμου το ειδικό «εθελοντικό» καθεστώς εκτακτης φορολόγησης των εφοπλιστών, καταργείται το άρθρο 14 του νόμου 4223/13 που προέβλεπε την «οικονομική παροχή» της ναυτιλιακής κοινότητας, ώστε να διασφαλιστεί ο «οικειοθελής», και όχι υποχρεωτικός, χαρακτήρας της παροχής.   
Στον εν λόγω νόμο (Ν.4223-2013) που καταργείται, η «οικειοθελής παροχή» αναφερόταν απλά ως οικονομική «παροχή». Με την τροπολογία προβλέπεται η επιστροφή στο «οικειοθελές» καθεστώς, όπως αυτό προέκυψε από τη συμφωνία του Ιουλίου του 2013 μεταξύ του Δημοσίου και της Ναυτιλιακής Κοινότητας (Συνυποσχετικό μεταξύ Ελληνικού Δημοσίου και Ναυτιλιακής Κοινότητας) και η οποία έθετε ως ετήσιο πλαφόν για τις φορολογικές υποχρεώσεις των εφοπλιστών τα 105 εκατ. ευρώ έως το 2014 – 2017 (συνολικό ποσό 420 εκατ. ευρώ). Η συμφωνία αφορά 478 ναυτιλιακές εταιρείες που ανήκουν σε Έλληνες εφοπλιστές. Ειδικότερα όπως αναφέρεται στην τροπολογία:
  • Για τα πλοία με ελληνική σημαία καταβάλλεται κατ΄έτος επί τετραετία (2014-2017) ποσό ίσο με το τελικό ποσό του φόρου που υπολογίστηκε και βεβαιώθηκε από την αρμόδια φορολογική ρχή για κάθε πλοίο κατά την προηγούμενη φορολογική κρίση.
  • Για τα πλοία με αλλοδαπή σημαία, των οποίων η διαχείριση γίνεται από ημεδαπές ή αλλοδαπές επιχειρήσεις εγκατεστημένες στην Ελλάδα δυνάμει των διατάξεων του άρθρου 25 του Ν. 27/1975 καταβάλλεται κατ΄έτος επί μια τετραετία ποσό ίσο με το τελικό φόρο που υπολογίστηκε και βεβαιώθηκε από την αρμόδια φορολογική αρχή για κάθε πλοίο κατά την προηγούμενη φορολογική χρήση σύμφωνα με το άρθρο 26 του Ν. 27/1975 όπως τροποποιήθηκε με τον ν. 4110/2013, χωρίς να αφαιρούνται τυχόν προβλεπόμενες μειώσεις ή εκπτώσεις, όπως αναφέρονται στο άρθρο 26 παράγραφοι 1 και 5.
«Είναι απολύτως κρίσιμη η διαφύλαξη του ιδιαίτερου καθεστώτος της Ελληνικής Ναυτιλίας», αναφέρεται στην τροπολογία και επισημαίνεται πως δεν πρέπει να διακινδυνευτεί «διαρροή από το ελληνικό νηολόγιο με κατεύθυνση νηολόγια τρίτων χωρών, μετεγκατάσταση ναυτιλιακών εταιρειών εκτός Ελλάδας».
Αναλυτικά η τροπολογία
Κατηγορία άρθρου:
Tags άρθρου:

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου