ΠΑΛΙΑ ΣΧΟΛΕΙΑ

ΠΑΛΙΑ ΣΧΟΛΕΙΑ
ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ Χριστόφορος Δουλγέρης

Πέμπτη, 20 Νοεμβρίου 2014

ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ: 7.200.000 ΕΥΡΏ!!!!

ΕΙΝΑΙ ΠΟΛΛΑ ΤΑ ΛΕΦΤΑ !!!! 
ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ: 7.200.000 ΕΥΡΏ!!!!

Η αμοιβή των Σχολικών Συμβούλων ορίζεται σε 400€ η έκθεση ανά σχολείο και σε 600€ η έκθεση που θα κάνει ο Συντονιστής κάθε γνωστικού αντικειμένου
Είναι απαράδεκτο τη στιγμή που οι συνάδελφοι έχουν εξαθλιωθεί οικονομικά, με μισθούς πείνας, χωρίς διορισμούς, αποσπάσεις και μεταθέσεις οι "αξιολογητές" τους να αμείβονται με προκλητικούς μισθούς.
· Ο Πρόεδρος της «Αρχής Διασφάλισης της Ποιότητας στην Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση» αμείβεται με 62.400 ευρώ το χρόνο, δηλαδή, με 5.200 ευρώ τον μήνα
· Ο Διευθυντής με 37.900 ευρώ τον χρόνο, δηλαδή με 3.158 ευρώ τον μήνα.
· Για τους 25 επιστημονικούς συνεργάτες προβλέπονται κονδύλια αμοιβής 830.000 ευρώ, δηλαδή, περίπου 2.766 ευρώ τον μήνα για κάθε έναν από αυτούς.
· Επίσης προβλέπεται το ποσό των 21.600 ? για αποζημιώσεις των μελών του συμβουλίου για τη συμμετοχή στις συνεδριάσεις.
· Ακόμη προβλέπεται επιπλέον δαπάνη για έξοδα φιλοξενίας!!!!, πρόσκληση καθηγητών Α.Ε.Ι. και επιστημόνων ημεδαπής και αλλοδαπής.
· Τέλος, 10.000 ευρώ σαν επίδομα θέσης ευθύνης στον προϊστάμενο διεύθυνσης και 11.400 των προϊσταμένων των δύο τμημάτων που τη συγκροτούν , σύνολο 21.400 ευρώ. 
Την απάντηση στα παιχνίδια που παίζονται στις πλάτες των εκπαιδευτικών δίνουν καθημερινά οι συνάδελφοι με ενότητα και αγώνα.
Οι συνειδήσεις των εκπαιδευτικών ούτε εξαπατώνται ούτε εξαγοράζονται.
Καλούμε τη Δ.Ο.Ε. να αξιοποιήσει τα παρακάτω στοιχεία στην προσεχή συνέντευξη τύπου.
Σχετικά :
Α. Προκαταρκτικές Ενέργειες για την Εφαρμογή Συστήματος Αξιολόγησης
( Πηγή : http://www.espa.gr )

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου