ΠΑΛΙΑ ΣΧΟΛΕΙΑ

ΠΑΛΙΑ ΣΧΟΛΕΙΑ
ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ Χριστόφορος Δουλγέρης

Δευτέρα, 17 Νοεμβρίου 2014

Το τέλος των συντάξεων

Από το 2015 μόλις 360 ευρώ θα είναι εγγυημέναΤου Νάσου Χατζητσάκου

Από τις αρχές του 2015, αποδεσμεύεται από τη δεδομένη υποχρέωσή του για τη χρηματοδότηση του Δημόσιου Συστήματος Κοινωνικής Ασφάλισης το ελληνικό κράτος. Με βάση το νόμο Λοβέρδου [Ν. 3863 του 2010], στον οποίο μέχρι το 2012 ο υπουργός Εργασίας Γιάννης Βρούτσης ασκούσε έντονη αρνητική κριτική, ενώ τώρα υπερασπίζεται, οι συντάξεις, τα εφάπαξ και οι καλύψεις υγείας οδηγούνται ξανά στη γκιλοτίνα. Έτσι, είτε η κυβέρνηση προχωρήσει στις αλλαγές που αποκάλυψε την περασμένη Κυριακή η «Αυγή» είτε όχι, το κράτος θα διασφαλίζει –στην καλύτερη περίπτωση- μια σύνταξη 360 ευρώ και οι μη έχοντες θα αποκλείονται ακόμη και από τις ισχύουσες, ελάχιστες παροχές υγείας. Μόνο οι έχοντες θα μπορούν να έχουν αξιοπρεπή σύνταξη και επαρκείς ιατροφαρμακευτικές παροχές προσφεύγοντας στην ιδιωτική ασφάλιση.
Αν και ο νόμος Λοβέρδου ξεκινά με την φράση «Το Δημόσιο εγγυάται τη βιωσιμότητα του Ασφαλιστικού Συστήματος της χώρας με σκοπό τη διασφάλιση αξιοπρεπούς σύνταξης για κάθε δικαιούχο», η πραγματικότητα είναι εντελώς διαφορετική. Όσοι υποβάλλουν αίτηση συνταξιοδότησης από το 2015 θα έχουν να λαμβάνουν ένα μέρος της βασικής σύνταξης των 360 ευρώ (ποσό το οποίο δύναται να αυξομειώνεται ανάλογα με την κατάσταση της ελληνικής οικονομίας) και ένα τμήμα της αναλογικής, το οποίο θα διαμορφώνεται σύμφωνα με τα συνολικά έτη ασφάλισης τους.

Και πολλά μας είναι

Αυτό σημαίνει ότι το κράτος θα έχει την υποχρέωση να αποδίδει μόλις τα 360 ευρώ (ποσό το οποίο υπολείπεται κατά περίπου 200 ευρώ του ορίου της φτώχειας) μόνο σε όσους θα έχουν συμπληρώσει 35 έτη ασφάλισης! Οι υπόλοιποι θα δικαιούνται κατ΄ αναλογίαν πιο χαμηλό ποσό βασικής σύνταξης.
Έτσι, επιβεβαιώνονται, δυστυχώς, όσα ανέφερε στην πρόσφατη συνέντευξη του στην «Εποχή» ο πρώην επιστημονικός διευθυντής του Ινστιτούτου Εργασίας (ΙΝΕ) της ΓΣΕΕ, Σάββας Ρομπόλης, ο οποίος υποστήριξε ότι «από το 2015 και μετά, το Κράτος θα χρηματοδοτεί τα 360 ευρώ ευρώ και μετά θα λέει “τελειώσαμε, κάντε ό,τι θέλετε”». Ο κ. Ρομπόλης, αναλύοντας τα συμπεράσματα της τελευταίας έκθεσης του ΙΝΕ για την ελληνική οικονομία και την απασχόληση, είχε τονίσει ότι, παρά τις επώδυνες –και άστοχες, εν τέλει- αλλαγές που επήλθαν με τα μνημόνια, η «μαύρη τρύπα» του Ασφαλιστικού παραμένει και το σύστημα θα έχει, από το 2016 και μετά, ξανά σημαντικό πρόβλημα. Συγκεκριμένα, το 2016 θα χρειαστεί 950 εκατ. ευρώ επιπλέον κρατική επιχορήγηση, 1,8 δισ. ευρώ το 2017 και θα φτάσει στα 3,8 δισ. ευρώ το 2023.

Πώς θα υπολογίζεται η βασική σύνταξη

Από 1.1.2015 και εφεξής καθιερώνεται βασική σύνταξη. Το ύψος της έχει καθοριστεί στα 360 ευρώ μηνιαίως, για 12 μήνες και ενδέχεται να αλλάξει αν αλλάξουν οι οικονομικοί δείκτες. Τη βασική σύνταξη θα δικαιούνται οι ασφαλισμένοι των οργανισμών κύριας ασφάλισης, πλην ΟΓΑ, καθώς και οι τακτικοί υπάλληλοι και λειτουργοί του Δημοσίου, οι στρατιωτικοί και οι τακτικοί υπάλληλοι των ΝΠΔΔ, οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης α΄ και β΄ βαθμίδας, ανεξαρτήτως χρόνου υπαγωγής στην ασφάλιση, που θεμελιώνουν συνταξιοδοτικό δικαίωμα από την 1.1.2015 και εφεξής. Η βασική σύνταξη θα υπολογίζεται αναλογικά, με βάση τα έτη ασφάλισης από 1.1.2011 και εφεξής προς το συνολικό χρόνο ασφάλισης. Σημειώνεται ότι το ποσό της βασικής σύνταξης θα μειώνεται για τους συνταξιούχους λόγω γήρατος κατά 1/35 για κάθε χρόνο που υπολείπεται των 35 ετών διαμονής στην Ελλάδα, μεταξύ του 15ου και του 65ου έτους της ηλικίας. Επίσης, το ποσό της βασικής σύνταξης θα μειώνεται στις περιπτώσεις θεμελίωσης συνταξιοδοτικού δικαιώματος σε μειωμένη σύνταξη λόγω γήρατος ή αναπηρίας ή θανάτου.

Η αναλογική σύνταξη

Το δεύτερο κομμάτι, αυτό της αναλογικής σύνταξης, θα το δικαιούνται οι ασφαλισμένοι για πρώτη φορά από 1.1.2011 και εφεξής σε φορείς κύριας ασφάλισης, πλην ΟΓΑ, που θεμελιώνουν δικαίωμα σύνταξης από το 2015 και μετά, με βάση το συνολικό χρόνο ασφάλισής τους (δεν θα μπορεί να είναι μικρότερος του ενός πλήρους έτους ασφάλισης ή 300 ημερών και με τη συμπλήρωση των ορίων ηλικίας που προβλέπονται από την ισχύουσα νομοθεσία κατά περίπτωση). Όριο ηλικίας συνταξιοδότησης, αν ο χρόνος ασφάλισης είναι μικρότερος των 15 ετών ή 4.500 ημερών ασφάλισης, καθορίζεται το 65ο έτος.
Όσοι υπήχθησαν για πρώτη φορά στην ασφάλιση οποιουδήποτε φορέα κύριας ασφάλισης ή το Δημόσιο έως και 31.12.2010 και θεμελιώνουν δικαίωμα σε σύνταξη γήρατος ή αναπηρίας μετά την 1.1.2015, θα δικαιούνται: α) τμήμα σύνταξης που αντιστοιχεί στο χρόνο ασφάλισής τους έως 31.12.2010, το οποίο υπολογίζεται με βάση τα ποσοστά και τις συντάξιμες αποδοχές ή ασφαλιστικές κατηγορίες ή τα οριζόμενα κατ’ έτος ποσά συντάξεων, όπως ισχύουν κατά το χρόνο συνταξιοδότησης και όπως προβλέπονται για κάθε φορέα κύριας ασφάλισης ή το Δημόσιο και β) τμήμα σύνταξης που αντιστοιχεί στο χρόνο ασφάλισής τους από 1.1.2011 έως την ημερομηνία συνταξιοδότησής τους.
Το ποσό για το αναλογικό τμήμα της σύνταξης για κάθε πλήρες έτος θα υπολογίζεται αφού πρώτα ληφθούν υπόψη τα έτη ασφάλισης που έχει πραγματοποιήσει ο ασφαλισμένος έως 31.12.2010. Οι δε συντάξιμες αποδοχές ή ο συντάξιμος μισθός ή οι ασφαλιστικές κατηγορίες για τον υπολογισμό του αναλογικού τμήματος της σύνταξης από 1.1.2011 και εφεξής είναι αυτές που προσδιορίζονται από το έτος αυτό και μετά.


Υγεία για λίγους


Η τελευταία πράξη του δράματος που ζουν ασφαλισμένοι και συνταξιούχοι από το 2010 και μετά, θα διαδραματιστεί με την ισοπεδωτική περικοπή και των παροχών υγείας. Τα εφιαλτικά σενάρια των τελευταίων μηνών επιβεβαίωσε ο διοικητής του ΙΚΑ, Ροβέρτος Σπυρόπουλος, μέσα στην εβδομάδα, κάνοντας λόγο για «αναγκαιότητα σύνδεσης παροχών υγείας με τον αριθμό των ενσήμων». Συγκεκριμένα, ο κ. Σπυρόπουλος, διερωτώμενος «γιατί θα πρέπει να δικαιούνται τις ίδιες παροχές όσοι συμπληρώνουν το μίνιμουμ των ενσήμων ετησίως με όσους καταβάλλουν διπλάσιες εισφορές», υποστήριξε ότι υπάρχει ανάγκη για ένα πλήρως ανταποδοτικό σύστημα, τόσο ως προς τις συντάξεις όσο και ως προς τις παροχές υγείας, δηλαδή για τις εξετάσεις, τα φάρμακα και τα νοσήλια.
Παρά τη διάψευση που ακολούθησε από τον υπουργό Εργασίας, όλα τα δεδομένα του έργου της συγκυβέρνησης ΝΔ – ΠΑΣΟΚ φαίνεται ότι θα οδηγήσουν στην επαλήθευση των δηλώσεων Σπυρόπουλου, εφόσον δεν μπει «τέλος» στην ασκούμενη πολιτική. «Οι πρόσφατες δηλώσεις του διοικητή του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ για το ασφαλιστικό προκάλεσαν και προκαλούν εντονότατες ανησυχίες στους πολίτες και κυρίως στους συνταξιούχους. Είναι σαφές ότι η αναστάτωση που έχει προκληθεί δε θεραπεύεται από τις διαψεύσεις του κ. Υπουργού» ανέφεραν στην επιστολή τους προς τον πρόεδρο της Επιτροπής Κοινωνικής Υποθέσεων της Βουλής 12 βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ ζητώντας να κληθεί στην επιτροπή ο κ. Σπυρόπουλος και να δώσει διευκρινίσεις.

http://www.epohi.gr/portal/koinonia/18086-to-telos-ton-syntakseon

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου