ΠΑΛΙΑ ΣΧΟΛΕΙΑ

ΠΑΛΙΑ ΣΧΟΛΕΙΑ
ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ Χριστόφορος Δουλγέρης

Κυριακή, 23 Νοεμβρίου 2014

Πρώτο «θύμα» το ολοήμερο σχολείο

Πρώτο «θύμα» το ολοήμερο σχολείο

Τα προβλήματα και τους λόγους που δεν μπορεί το Ολοήμερο Σχολείο να αποτελέσει οδηγό για την πρωτοβάθμια εκπαίδευση επιβεβαιώνει η έκθεση αξιολόγησης των Ολοήμερων Δημοτικών Σχολείων με Ενιαίο Αναμορφωμένο Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα (ΕΑΕΠ), τα οποία -σημειωτέον- κατέχουν θέση προτεραιότητας ως προς τα υπόλοιπα σχολεία.
Την ίδια στιγμή, η φτώχεια του σχολείου, που ουσιαστικά περιγράφεται στην έκθεση, ενισχύει την επικοινωνιακή προώθηση των εξαγγελιών Λοβέρδου για την ανασυγκρότηση της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης, δεν λύνει όμως τα βασικά προβλήματα που συνδέονται με στοιχειώδεις και μη αντιμετωπίσιμες ελλείψεις, ενώ οι λύσεις προς το παρόν ταυτίζονται με ασφυκτικότερο εργασιακό πλαίσιο για τους εκπαιδευτικούς. Από την αξιολόγηση διαπιστώθηκαν πολλές δυσλειτουργίες, όπως:
- Μη έγκαιρη στελέχωση με εκπαιδευτικό προσωπικό. Σε αρκετές περιπτώσεις οι προσλήψεις των αναπληρωτών ειδικότητας έγιναν πολύ αργότερα από την έναρξη του έτους. Αποτέλεσμα, κάθε Ολοήμερο να τελειώνει διαφορετική ώρα ανάλογα με το διαθέσιμο προσωπικό.
- Δυσκολία στη διαμόρφωση του ωρολόγιου προγράμματος, λόγω του ότι ορισμένοι εκπαιδευτικοί ειδικότητας-αναπληρωτές μοιράζονταν σε 4-5 διαφορετικές σχολικές μονάδες, προκειμένου να συμπληρώσουν το ωράριό τους!
- Ελλείψεις στην υλικοτεχνική υποδομή των σχολείων.
Οι προτάσεις -μεταξύ άλλων- περιλαμβάνουν: Εγκαιρες προσλήψεις εκπαιδευτικών, μόνιμο διδακτικό προσωπικό, χρηματοδότηση των σχολείων, ανάθεση σε εκπαιδευτικό ΠΕ70 των ωρών της προετοιμασίας, θεσμοθέτηση ώρας προετοιμασίας στο πρόγραμμα για τις εργασίες της επόμενης μέρας. Αυτό μπορεί να συνδυαστεί με μείωση της διδακτέας ύλης και προσεκτική επιλογή της, προκειμένου να αποφευχθούν οι επικαλύψεις και να εξοικονομηθούν οι ανάλογες ώρες. Τις τελευταίες ο υπουργός τις έχει εξαγγείλει. Είναι οι εύκολες...

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου