ΠΑΛΙΑ ΣΧΟΛΕΙΑ

ΠΑΛΙΑ ΣΧΟΛΕΙΑ
ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ Χριστόφορος Δουλγέρης

Παρασκευή, 20 Μαρτίου 2015

ΠΡΟΤΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΣΤΕΛΕΧΩΝ(Γ.ΔΕΛΛΑΣ ΑΝ. ΑΙΡΕΤΟΣ ΠΥΣΠΕ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ)

Συνάδελφοι
To υπουργείο θα πρέπει να κινηθεί ταχύτατα στις κρίσεις στελεχών και να μην προβεί ούτε σε  παράταση θητείας ούτε σε πρόχειρες και αόριστες διαρροές προτάσεων από παράγοντες του Υπουργείου.
Ο Ν. 3848/10, που καθόρισε στο παρελθόν τις κρίσεις των στελεχών, είναι σαφέστατο ότι προξένησε τεράστια ζημιά στο χώρο της εκπ/σης και της Παιδείας γενικότερα, γιατί:
1.       « Πριμοδότησε» την φυγή των εκπαιδευτικών από την ενεργό δράση, προκειμένου να επιτευχθεί  ο στόχος ( θεμιτός κατά τα άλλα) απόκτησης επιπλέον προσόντων-πτυχίων. Τελευταία ακούγεται ότι πανεπιστήμιο της Ιρλανδίας επένδυσε και παρέχει πιστοποίηση γνώσης ξένης γλώσσας, με ιδιαίτερα συνοπτικές διαδικασίες αλλά και με αδρή αμοιβή.
2.       Ευνόησε και ευνοεί την δημιουργία επαγγελματιών διευθυντών. Δεν είναι τυχαίο ότι δημιουργήθηκε πανελλήνια ένωση δ/ντών σχολικών μονάδων.
3.       Στήριξε την επιλογή δ/ντών/ντριών προθύμων να υπηρετήσουν  άκριτα τις εκάστοτε πολιτικές επιλογές. Άλλωστε με θρησκευτική ευλάβεια προσήλθε η πλειοψηφία των  διευθυντών σχολείων στις διαδικασίες της αξιολόγησης.
Έχοντας κατά νου τα παραπάνω και ότι πρέπει το Υπουργείο θα πρέπει να κινηθεί ταχύτατα, καταθέτω κάποιες σκέψεις- προτάσεις για προβληματισμό, σε ότι αφορά την άμεση ανάδειξη των νέων στελεχών.
1.       Ορισμός ανώτερου ορίου θητειών ( π.χ. 2)
2.       Η μοριοδότηση της προϋπηρεσίας να υπολογίζεται μέχρι την 25ετία. Τώρα εξαντλείται στην 12ετία.
3.       α. Η προσμέτρηση των επιπλέων αντικειμενικών προσόντων ( 2ο πτυχίο, μεταπτυχιακό κτλ), να υπολογίζεται  από την στιγμή που ο εκπαιδευτικός έχει καλύψει ικανοποιητικό χρόνο ( π.χ. 18 χρόνια) παρουσίας στην τάξη ( προσοχή! Όχι προϋπηρεσία).
β. Η απόκτηση των  επιπλέων αντικειμενικών προσόντων επενδύεται πρώτα στην διδακτική πράξη, για ένα εύλογο χρονικό διάστημα ( 3 ή 5 χρόνια) και μετά αρχίζει η προσμέτρηση των αντίστοιχων μορίων.
4.       Καμιά μοριοδότηση συνδικαλιστών ( αιρετοί) αλλά και όσων υπηρέτησαν στην Τοπική Αυτοδιοίκηση ( Δήμαρχοι, αντιδήμαρχοι).
5.       Επανεξέταση της μοριοδότησης που υπάρχει αλλά και μείωση της βαρύτητας της συνέντευξης.
6.       Η οποιαδήποτε συμμετοχή των συλλόγων διδασκόντων στην διαδικασία θα πρέπει να συζητηθεί στο άμεσο μέλλον και να καθοριστεί ο τρόπος και η βαρύτητα της.


Δέλλας  Γιάννης

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου