ΚΑΣΤΟΡΙΑ

ΚΑΣΤΟΡΙΑ
ΚΑΣΤΟΡΙΑ ΑΠΟ ΤΟ ΒΟΥΝΟ

Τετάρτη, 13 Απριλίου 2016

Κοινωνικός αυτοματισμός και στην εκπαίδευση

Κοινωνικός αυτοματισμός και στην εκπαίδευση

diadilosi_ekpaideytikon.jpg

Κινητοποίηση εκπαιδευτικώνΕίναι φανερό ότι θα συγκεντρωθούν πολλοί αναπληρωτές με τα ίδια σχεδόν μόρια. | ΑΠΕ-ΜΠΕ / ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΣΑΪΤΑΣ
Την Παρασκευή 8 Απριλίου ο υπουργός Παιδείας, Νίκος Φίλης, κατά τη συνάντησή του με τα Δ.Σ. της ΟΛΜΕ και της ΔΟΕ παρουσίασε σχέδιο διάταξης νόμου για προσωρινό σύστημα πρόσληψης αναπληρωτών εκπαιδευτικών πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης για το έτος 2016-2017.
Συγκεκριμένα, το σχέδιο διάταξης νόμου για το σχολικό έτος 2016-2017 προβλέπει ότι «οι λειτουργικές ανάγκες εκπαίδευσης, αν για οποιαδήποτε αιτία απουσιάζουν από σχολικές μονάδες εκπαιδευτικοί ή δημιουργηθούν έκτακτα λειτουργικά κενά κατά τη διάρκεια του διδακτικού έτους, καλύπτονται με πρόσληψη προσωρινών αναπληρωτών ή ωρομίσθιων εκπαιδευτικών».
Ο κ. Φίλης ανέφερε ότι η διάταξη λαμβάνει υπόψη την πρόσφατη νομολογία του ΣτΕ, σύμφωνα με την οποία δίνεται προτεραιότητα στα αξιοκρατικά κριτήρια και ιδιαίτερα στην επιτυχία σε διαγωνισμό ΑΣΕΠ.

Κριτήρια πρόσληψης

Ο Πίνακας Α΄ (Αναπληρωτών Γενικής Εκπαίδευσης), που περιλαμβάνει τη συντριπτική πλειονότητα των αναπληρωτών εκπαιδευτικών, καταρτίζεται με βάση τα ακόλουθα προκαθορισμένα και αντικειμενικά κριτήρια κατά φθίνουσα σειρά συνολικής βαθμολογίας, όπως αυτή προκύπτει από την αθροιστική βαθμολόγησή τους:

1. Ακαδημαϊκά κριτήρια

Ο βαθμός του πτυχίου: για πτυχία με βαθμολογική κλίμακα από ένα (1) έως δέκα (10) υπολογίζεται μία (1) μονάδα για κάθε βαθμό του πτυχίου πάνω από τον βαθμό πέντε (5), καθώς και κλάσματα αυτής με αναγωγή στο δεύτερο δεκαδικό ψηφίο. Σε περίπτωση που η κλίμακα είναι διαφορετική, ο βαθμός υπολογίζεται με αναγωγή στην κλίμακα αυτή.

2. Επιτυχία σε γραπτό διαγωνισμό ΑΣΕΠ

Η επιτυχία κατά τον τελευταίο διαγωνισμό του ΑΣΕΠ μοριοδοτείται με ένα (1) μόριο για κάθε βαθμολογική μονάδα που συγκέντρωσε ο υποψήφιος πάνω από τη βαθμολογική βάση. Η επιτυχία κατά τον αντίστοιχο προτελευταίο διαγωνισμό του ΑΣΕΠ μοριοδοτείται με μισό (0,5) μόριο για κάθε βαθμολογική μονάδα που συγκέντρωσε ο υποψήφιος πάνω από τη βαθμολογική βάση.
Οσοι υπάγονται σε περισσότερες των ανωτέρω περιπτώσεων λαμβάνουν αθροιστικά τα μόρια αυτών.

3. Πραγματική εκπαιδευτική προϋπηρεσία

⚫ Η προϋπηρεσία από 0 έως και 8 μήνες: 0,10 μονάδες για κάθε μήνα
⚫ Η προϋπηρεσία από 8 έως και 16 μήνες: 0,15 μονάδες για κάθε μήνα
⚫ Η προϋπηρεσία από 16 έως και 24 μήνες: 0,20 μονάδες για κάθε μήνα
⚫ Η προϋπηρεσία από 24 έως και 32 μήνες: 0,30 μονάδες για κάθε μήνα
⚫ Η προϋπηρεσία από 32 έως και 40 μήνες: 0,35 μονάδες για κάθε μήνα
⚫ Η προϋπηρεσία από 40 έως και 60 μήνες: 0,40 μονάδες για κάθε μήνα.
Το ανώτατο όριο μονάδων από προϋπηρεσία κατά τα ανωτέρω είναι 16,80 μονάδες.

4. Κοινωνικά κριτήρια

Τα κοινωνικά κριτήρια, καθώς και η μοριοδότησή τους είναι τα προβλεπόμενα στον Ν.4115/2013.

Παρατηρήσεις

Πριν απ’ όλα χρειάζεται να κάνουμε δύο παρατηρήσεις επί της ουσίας:
► Πρώτον, αντίθετα με τους ισχυρισμούς του σχεδίου διάταξης νόμου του υπουργείου Παιδείας, τα τελευταία πολλά χρόνια η συντριπτική πλειονότητα των χιλιάδων αναπληρωτών που προσλαμβάνονται καλύπτουν οργανικά και όχι λειτουργικά κενά στις σχολικές μονάδες.
Και αυτό, γιατί οι χιλιάδες συνταξιοδοτήσεις εκπαιδευτικών δεν καλύφθηκαν με διορισμούς νέων εκπαιδευτικών.
► Δεύτερον, στο θέμα των προσλήψεων αναπληρωτών εκπαιδευτικών θέλουμε να αναδείξουμε κάτι που μένει σκόπιμα στο περιθώριο της δημόσιας συζήτησης.
Οπως επισημαίνει ο πανεπιστημιακός καθηγητής Γ. Μαυρογιώργος
Η αξιοποίηση των κονδυλίων ΕΣΠΑ για την πρόσληψη αναπληρωτών είναι τυπική περίπτωση καταστρατήγησης των αρχών που διέπουν τη λογική των επιχειρησιακών προγραμμάτων. Το γεγονός ότι τα ευρωπαϊκά όργανα δεν εγείρουν ζητήματα επιλεξιμότητας δαπανών για την πρόσληψη αναπληρωτών δείχνει ότι το κάνουν, γιατί ενδιαφέρονται για την αλλαγή των εργασιακών σχέσεων των εργαζομένων και την εγκαθίδρυση, καθιέρωση και εμπέδωση μορφών ευέλικτης εργασίας και στην εκπαίδευση.
Η διάταξη οδηγεί σε πλήρη ανατροπή των πινάκων και σε «εμφύλιο» ανάμεσα στους αναπληρωτές, καθώς αλλάζει την ισχύουσα κατάταξη στους πίνακες, που έχει εξελιχθεί σε άτυπη επετηρίδα τα τελευταία χρόνια των μηδενικών διορισμών.
Με τη μοριοδότηση των κριτηρίων που θέτει το σχέδιο επιδιώκεται να δημιουργηθεί μια ακραία εμφυλιακή αντιπαράθεση σε συνέχεια των διαχωρισμών που τόσο καιρό καλλιεργήθηκαν τεχνηέντως.
Συγκεκριμένα:
 Προκρίνει τους επιτυχόντες του τελευταίου γραπτού διαγωνισμού ΑΣΕΠ (2008) κι αμέσως μετά τους επιτυχόντες του προτελευταίου.
 Απαξιώνει την προϋπηρεσία -διατηρεί το όριο των 60 μηνών «α λα Διαμαντοπούλου» (Ν.3848/2010). Μέγιστη μοριοδότηση 16,80 μόρια.
 Καταργεί τον διπλασιασμό των μορίων των δυσπρόσιτων.
 Εισάγει αξιολογικά κριτήρια-μοριοδότηση βαθμού πτυχίου. Δεν περνά, απ’ ό,τι φαίνεται, σε λοιπά τυπικά προσόντα, γιατί θα έπρεπε να τα πληρώσει, όπως συμβαίνει στην Ειδική Αγωγή, όπου η μοριοδότηση μεταπτυχιακών-διδακτορικών παραμένει για τους αποφοίτους γενικής, αποδεικνύοντας ότι συνολικά αυτή είναι η τάση για τα μελλούμενα.

Βαρόμετρο το πτυχίο

Είναι φανερό ότι θα συγκεντρωθούν πολλοί αναπληρωτές με τα ίδια σχεδόν μόρια (οι διαφορές θα είναι στο εκατοστό) και έτσι σε πολλές περιπτώσεις ο βαθμός πτυχίου θα κρίνει προσλήψεις.
Παράλληλα, με βάση και τη δήλωση του υφυπουργού Παιδείας κ. Πελεγρίνη (ότι ξοδεύτηκαν φέτος 160 εκατ. ευρώ για προσλήψεις και έχουν μείνει από ΕΣΠΑ άλλα 190 εκατ., δηλαδή μέχρι το 2020), οι προσλήψεις των αναπληρωτών θα είναι λίγες.
Είναι φανερό ότι το υπουργείο εστιάζει στην αλλαγή του τρόπου πρόσληψης αναπληρωτών και στοχεύει στην αλλαγή της εργασιακής τους συνθήκης, γνωρίζοντας ότι δεν θα προχωρήσει σε διορισμούς.
Σε ανακοίνωσή του το Συντονιστικό Αναπληρωτών-Αδιόριστων Εκπαιδευτικών τονίζει ότι:
«Με την απαράδεκτη τροπολογία το υπουργείο Παιδείας αποκαλύπτει σε πλήρη ανάπτυξη το σχέδιό του. Μειωμένος προϋπολογισμός για προσλήψεις αναπληρωτών, μηδενικοί διορισμοί μονίμων, 190 εκατ. μόλις από το ΕΣΠΑ για τα επόμενα 4 χρόνια (φέτος αξιοποίησαν 160 εκατ.!), δραματική χειροτέρευση στο σύνολο των εργασιακών σχέσεων και του ωρολογίου προγράμματος με στόχο την εξοικονόμηση προσωπικού και τη μείωση του κόστους με κάθε τίμημα. Δομές του δημόσιου σχολείου τίθενται υπό αίρεση, θέσεις εργασίας εξανεμίζονται και χιλιάδες εκπαιδευτικοί καταδικάζονται σε χρόνια ανεργία!».
http://www.efsyn.gr/arthro/koinonikos-aytomatismos-kai-stin-ekpaideysi

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου