ΠΑΛΙΑ ΣΧΟΛΕΙΑ

ΠΑΛΙΑ ΣΧΟΛΕΙΑ
ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ Χριστόφορος Δουλγέρης

Τρίτη, 7 Ιουνίου 2016

Δεν ανεμίχθη εις αντεθνικάς οργανώσεις, καθ' ηλικίας τριών ετών» TVXS NTOKOYMENTA (2)

«Δεν ανεμίχθη εις αντεθνικάς οργανώσεις, καθ' ηλικίας τριών ετών»

TVXS NTOKOYMENTA (2)

07:10 | 07 Ιουν. 2016
Τελευταία ανανέωση 07:36 | 07 Ιουν. 2016
Γράφει ο Γ. Κ.
Εάν είσαι χωροφύλαξ, και δη εν έτει 1963, σκέφτεσαι ως χωροφύλαξ. Και διακρίνεις εύκολα το «εθνικόν» ή αντεθνικόν» φρόνημα παντός υπόπτου από ηλικίας ακόμη... και τριών ετών.
Ο πρώτος, ολοκληρωμένος φάκελος που παρουσιάζει το tvxs.gr  στο πλαίσιο των ιστορικών ντοκουμέντων με τα πιστοποιητικά «πολιτικών φρονημάτων» δεν αφορά πρόσωπο με βαριά αντεθνική δράση. Το «αμάρτημα» του στρατευμένου, κλάσης του 1965, λόγω του οποίου κρίνεται ότι χρήζει... διά βίου «παρακολουθήσεως» είναι ότι ο «πατήρ» του υπήρξε μέλος του ΕΑΜ, η «μήτηρ» του ήταν στην ΕΠΟΝ και προέρχετο από οικογένεια «εμφορουμένης υπό κομμουνιστικών φρονημάτων».
«Δελτίον (προνηπιακής) Νομιμοφροσύνης»
Εξ ου και οι χωροφύλακες, αξιωματικοί, στρατιωτικοί και λοιποί φρουροί του πατριωτικού φρονήματος που είχαν αναλάβει την επιτήρηση και καθοδήγησή του στα ορθά και αντικομμουνιστικά εθνικά ιδεώδη, έκριναν ότι έπρεπε να ερευνήσουν την δράση του από την ηλικία των τριών ετών. Και, όντας τυπικοί, ακριβείς και άψογοι στο καθήκον τους, έσπευσαν κιόλας να καταγράψουν τα συμπεράσματά τους για την... προνηπιακή του δράση: «Δεν ανεμίχθη εις αντεθνικάς οργανώσεις, καθ' ηλικίας τριών ετών» αναγράφεται χαρακτηριστικά στο λεγόμενο «Δελτίο Ποιού» που συνοδεύει το ογκώδες «Δελτίο Νομιμοφροσύνης» του στρατευμένου. 
* Πατήστε πάνω στα έγγραφα για να τα δείτε σε μεγέθυνση
Το συγκεκριμένο «Δελτίο Ποιού» έχει συνταχθεί από αστυνόμο του Κιλκίς και αναφέρεται στην περίοδο που ο εν λόγω νεαρός ζούσε στο χωριό Τέρπυλλο, όπου και είχε γεννηθεί. Αφορούσε δηλαδή, όπως προκύπτει από τα ίδια τα έγγραφα που δημοσιεύουμε, την περίοδο 1944 (ημερομηνία γεννήσεως) έως 1947 (όταν ο... περί ου ο λόγος ήταν τριών ετών και έφυγε με την οικογένειά του για τη Θεσσαλονίκη).
Ο φάκελος πολιτικών φρονημάτων του Ν. Ν., γεννηθέντος στο Τέρπυλλο Κιλκίς και κατοίκου Νεάπολης Θεσσαλονίκης, είναι αποκαλυπτικός του τρόπου δράσης του κράτους της Ασφάλειας και του Στρατού στα χρόνια πριν από τη χούντα των συνταγματαρχών - στην εποχή, δηλαδή, που η... μισή Ελλάδα παρακολουθούσε την άλλη μισή.
Ο νέος, τότε, στρατιώτης, που είχε καταταγεί στο ΚΕΝ Κορίνθου, παρακολουθείτο συνεχώς. Ανά δίμηνο οι διοικητές των μονάδων στις οποίες υπηρετούσε συμπλήρωναν τον φάκελό του με αναφορές για τις δραστηριότητες και τα πολιτικά του φρονήματα, για το εάν υπήρξαν ή όχι μεταβολές στην συμπεριφορά του - ήτοι, στην προσήλωσή του στα εθνικά ιδεώδη, ενώ παντού τον ακολουθεί το ιστορικό δράσης - όχι μόνον της δικής του από ηλικίας... τριών ετών, αλλά και της οικογένειας και των συγγενών του.
Διαβάστε επίσης:
Δοκιμασίες μέτρησης... εθνικοφροσύνης
Οι εν λόγω πληροφορίες έχουν δοθεί στον Στρατό από τα τμήματα Ασφαλείας των περιοχών που, κατά περιόδους είχε διαμείνει ή περάσει, ενώ είναι αξιοσημείωτος ο ζήλος που επιδεικνύουν πληροφοριοδότες και καταγραφείς σε κάθε λεπτομέρεια. Εξίσου αξιοσημείωτο είναι και το γεγονός ότι ο νεαρός, όπως αναφέρεται στον φάκελό του,υποβάλλεται και σε «δοκιμασίες» για να μετρηθεί ο... δείκτης εθνικοφροσύνης του.
Ενδεικτικές είναι μερικές μόνον από τις τακτικές, δίμηνες αναφορές που περιλαμβάνονται στον φάκελό του και φέρουν την υπογραφή του διοικητή της μονάδας που υπηρετεί:
*«Δεν μας απησχόλησεν αντεθνικώς. Παρακολουθείται. Κλείεται με την σήμερον».
*«Επεδείξατο διαγωγή καλήν. Δεν μας απησχόλησε αντεθνικώς».
*«Δεν εξεδηλώθη αντεθνικώς. Ετήρη στάση επιφυλακτική. Χρήζει παρακολουθήσεως».
Το «Ιστορικόν Διαγωγής Δράσεως»
Ο λόγος, δε, που «χρήζει παρακολουθήσεως» δεν είναι άλλος από τα φρονήματα της οικογένειάς του, που καταγράφονται, με πάσα λεπτομέρεια στον «Ιστορικόν Διαγωγής Δράσεως» που υπάρχει στον φάκελό του και τον ακολουθεί παντού, από το Κέντρο Νεοσυλλέκτων σε όλες τις μονάδες που μετατίθεται:
Στο εν λόγω «Ιστορικόν», και στην κατηγορία «Πληροφορίαι» αναφέρεται:
«Ουδαμού ανεμίχθη, εθνικόφρων καλής διαγωγής. Πατήρ ΕΑΜ - ΕΛΑΣ εξακολουθεί να εμμένει εις τας κομμουνιστικάς ιδέας. Μήτηρ εις ΕΠΟΝ. Εξακολουθεί να υποστηρίζει την κομ/τικήν παράταξιν».
Στο ίδιο «Ιστορικόν» υπάρχει αναφορά και στις.... «δοκιμασίες» στις οποίες υποβάλλεται ο «υπό παρακολούθηση» φαντάρος για να διαπιστωθεί εάν προσχώρησε εμπράκτως στο... στρατόπεδο των εθνικοφρόνων:
«Εις την Α κατηγορίαν: Τελευταία δοκιμασία: Δεν εξεδηλώθη. Κλείεται μετατεθείς».
Το «Δελτίον Ποιού» από... ηλικίας τριών ετών
Η εν λόγω, δε, εποποιία παρακολούθησης και συμμόρφωσης προς τας... εθνικάς αρχάς κορυφώνεται στο περίφημο «Δελτίον Ποιού» του φαντάρου, το οποίο περιλαμβάνει τις - τυποποιημένες πάντοτε - 16 ερωτήσεις και ισάριθμες, γραμμένες με πατριωτικό ζήλο, απαντήσεις: 
«Α.  ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΙ ΠΕΡΙ ΤΟΥ ΑΤΟΜΟΥ ΤΟΥ
ΕΡΩΤΗΣΗ 1: Ποία η οικονομική του κατάστασις;
ΑΠΑΝΤΗΣΗ: Μετρία
ΕΡΩΤΗΣΗ 2: Ανεμείχθη εις αντεθνικάς Οργανώσεις;
α) εις ποίαν;
β) Πότε;
γ) Επί πόσον χρόνον;
δ) Υπό ποίας συνθήκας; (οικειοθελώς, βιαίως ή παρασυρθείς;)
ε) Ποία η αναπτυχθείσα δράσις του;
ΑΠΑΝΤΗΣΗ: Δεν ανεμίχθη εις αντεθνικάς οργανώσεις, καθ' ηλικίας τριών ετών.
ΕΡΩΤΗΣΗ 3: Κατηγορήθη, συνελήφθη, κατεδικάσθη ή εξετοπίσθη δι’ αντεθνικήν δράσιν;
ΑΠΑΝΤΗΣΗ: Δεν κατηγορήθη, συνελήφθη, κατεδικάσθη ή εξετοπίσθη ποτέ δι’ αντεθνικήν δράσιν.
ΕΡΩΤΗΣΗ 4: 
α) Εξεδηλώθη ή εκδηλούται υπέρ των αντεθνικών ιδεών ή οργανώσεων και κατά ποίον τρόπον;
β) Αναγιγνώσκει κομμουνιστικά ή γενικώς αντεθνικού περιεχομένου έντυπα;
γ) Συναναστρέφεται άτομα ύποπτων κοινωνικών φρονημάτων και ήθους και επηρεάζεται υπό τούτων;
ΑΠΑΝΤΗΣΗ
α) Δεν εξεδηλώθη υπέρ αντεθνικών ιδεών ή οργανώσεων.
β) Δεν ανεγίγνωσκε έντυπα κομ/κού περιεχομένου.
γ) Δεν συνεναστρέφετο.
ΕΡΩΤΗΣΗ 5
α) Υπήρξε χαρακτηρισμένος κομμουνιστής;
β) Απεχαρακτηρίσθη;
γ) Ποία η μετά τον αποχαρακτηρισμόν διαγωγή του; (διεπιστώθη εμπράκτως η πραγματική ιδεολογική του μετάνοια ή απλώς δεν εκδηλούται;
ΑΠΑΝΤΗΣΗ: Δεν υπήρξεν χαρακτηρισμένος κομ/στής.
ΕΡΩΤΗΣΗ 6: Υπήρξε μέλος εθνικής οργανώσεως και ποίας;
ΑΠΑΝΤΗΣΗ: Δεν υπήρξεν μέλος εθνικής οργανώσεως.
ΕΡΩΤΗΣΗ 7
α) Ρέπει εις κακάς έξεις;
β) Ποιείται χρήσιν ναρκωτικών ή ηδονιστικών ουσιών ή πνευματωδών ποτών;
γ) Τυγχάνει ισχυρού ή ασθενούς χαρακτήρος παρασυρόμενος ευκόλως;
ΑΠΑΝΤΗΣΗ: 
α) Δεν είχεν ροπήν εις κακάς έξεις.
β) Δεν εποιείτο χρήσις ναρκωτικών ή ηδονιστικών ουσιών ή οινοπνευματωδών ποτών.
γ) Ο χαρακτήρ του ήταν εύπλαστος.
ΕΡΩΤΗΣΗ 8: Ποία είναι η γνώμη σας επί της προσωπικότητος του υποψηφίου. Είναι κατάλληλος να γίνη αξ/κος; (Αύτη συμπληρούται εφ' όσον αφορά υποψήφιον Σχολής Αξιωματικών ή Υπαξιωματικών)
ΑΠΑΝΤΗΣΗ: -------------------------------------------
Β. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΙ ΠΕΡΊ ΤΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ ΤΟΥ
ΕΡΩΤΗΣΗ 9: Ανεμίχθησαν οι γονείς, αδελφοί, σύζυγος εις αντεθνικάς οργανώσεις;
α) Ποιοί
β) Πότε
γ) Επί πόσον χρόνον
δ) Υπό ποιάς συνθήκας (οικειοθελώς, βιαίως ή παρασυρθέντες;)
ε) Ποία η αναπτυχθείσα δράσις του;
ΑΠΑΝΤΗΣΗ: Ανεμίχθησαν οι γονείς του. 
1)  Πατήρ του α) ΕΑΜ-ΕΛΑΣ β) Επί κατοχής γ) Μέχρι συμφωνίας Βαρκίζης δ) Οικειοθελώς ε) Ουχί αξιόλογος
2)  Μήτηρ του. α) ΕΠΟΝ β) Επί κατοχής γ) Μέχρι συμφωνίας Βαρκίζης δ) Οικειοθελώς ε) Ουχί αξιόλογος
ΕΡΩΤΗΣΗ 10: Κατηγορήθησαν, συνελήφθησαν, κατεδικάσθησαν ή εξετοπίσθησαν οι ανωτέρω;
α) Ποίοι εξ αυτών;
β) Δια ποίον λόγον;
γ) Επί πόσον χρόνον;
ΑΠΑΝΤΗΣΗ: Δεν κατηγορήθησαν, συνελήφθησαν, κατεδικάσθησαν ή εξετοπίσθησαν ποτέ δι' αντεθνικήν δράσιν.
ΕΡΩΤΗΣΗ 11:
α) Υπήρξαν χαρακτηρισμένοι κομμουνισταί;
β) Απεχαρακτηρίσθησαν;
γ) Ποία η μετά τον αποχαρακτηρισμόν διαγωγή των; (διεπιστώθη εμπράκτως πραγματική των μεταστροφή ή απλώς δεν εκδηλούνται;
ΑΠΑΝΤΗΣΗ: Δεν υπήρξαν χαρακτηρισμένοι κομ/σταί.
ΕΡΩΤΗΣΗ 12: Υπήρξαν εκ των ανωτέρω μέλη εθνικής τινός οργανώσεως ή ανέπτυξαν εθνικήν τινά δράσιν και ποίαν;
ΑΠΑΝΤΗΣΗ: Δεν υπήρξαν μέλη εθνικής οργανώσεως και ούτε ανέπτυξαν εθνικήν τινά δράσιν.
ΕΡΩΤΗΣΗ 13. Οι εκ των ανωτέρω τυχόν αντεθνικώς σκεπτόμενοι δράσαντες ή δρώντες ασκούν επιρροήν επί των κοινωνικών φρονημάτων του αναφερόμενου;
ΑΠΑΝΤΗΣΗ: Ασκούσι οι γονείς του.
ΕΡΩΤΗΣΗ 14: Υπάρχουν έτερα πρόσωπα επηρρεάζοντα τον υποψήφιον αξ/κον ή υπαξ/κόν λόγω ειδικών συνθηκών; (Συμπληρούται εφ' όσον αφορά υποψήφιον Σχολής Αξιωματικών ή Υπαξιωματικών)
ΑΠΑΝΤΗΣΗ: ----------------------------------------
ΕΡΩΤΗΣΗ 15: Ποίες γενικώς πληροφορίες έχετε περί του ατόμου και του οικογενειακού του περιβάλλοντος και εάν υπάρχει τις εκ των συγγενών του εις το Παραπέτασμα.
ΑΠΑΝΤΗΣΗ: Πρόκειται περί οικογενείας εμφορουμένης υπό κομ/κών φρονημάτων. Ουδείς υπάρχει εις Παραπέτασμα.
ΕΡΩΤΗΣΗ 16: Τόσον το εν λόγω άτομο όσο και τα μέλη της οικογενείας του είναι ή υπήρξαν μέλη Θρησκευτικής τινός αίρεσης (χιλιασταί κ.λ.π.)
ΑΠΑΝΤΗΣΗ: Ουδείς υπήρξε ποτέ μέλος θρησκευτικής τινός αιρέσεως.

Αύριο, στη μεγάλη έρευνα του tvxs.gr: «Εις Στυλίδα ευρισκόμενος εν ευθυμία έψαλεν άσματα του Μ. ΘΕΟΔΩΡΑΚΗ»

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου