ΠΑΛΙΑ ΣΧΟΛΕΙΑ

ΠΑΛΙΑ ΣΧΟΛΕΙΑ
ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ Χριστόφορος Δουλγέρης

Τετάρτη, 28 Δεκεμβρίου 2016

The First Film in the History - December 28 - 1895 - The Lumiere Brothers


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου