Παρασκευή, 26 Φεβρουαρίου 2016

Πόση φτώχεια έφεραν τα μέτρα των Μνημονίων

Πόση φτώχεια έφεραν τα μέτρα των Μνημονίων

Ο λογαριασμός

18:53 | 25 Φεβ. 2016
Τελευταία ανανέωση 10:54 | 26 Φεβ. 2016
Βαρύ ήταν το τίμημα των πέντε τελευταίων χρόνων μνημονίων, καθώς τα μέτρα που εκείνα έφεραν, έφεραν επίσης και φτώχεια.
Η ετήσια Έκθεση του Διοικητή της Τράπεζας της Ελλάδος για το έτος 2015, που δόθηκε σήμερα στη δημοσιότητα, επιχειρεί να μετρήσει την επίπτωση των δημοσιονομικών μέτρων που ελήφθησαν από το 2010 έως και το 2015 στη φτώχια και την κοινωνική ανισότητα, με τα συμπεράσματα να είναι αποθαρρυντικά.
Σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία, τα δύο πρώτα χρόνια μνημονίου επέφεραν τη µεγαλύτερη µείωση στο διαθέσιµο εισόδηµα των νοικοκυριών,κατά 4,2% και 6,9% αντίστοιχα. Στα δύο χρόνια που ακολούθησαν με το βάρος των μεταρρυθμίσεων να ρίχνεται από τους φόρους στις περικοπές ή στον ανασχεδιασµό δαπανών, το διαθέσιµο εισόδηµα μειώθηκεκατά 2,0% το 2012 και 3,1% το 2013. Μόλις το 2014 το διαθέσιμο εισόδημα κατάφερε να «σηκώσει κεφάλι» αφού σημειώθηκε αύξηση κατά 1,2%, με τα μέτρα του 2015 να επιφέρουν οριακή µείωση σε αυτό.
Τα δημοσιονομικά μέτρα τα οποία αξιολογούνται ως προς την επίπτωσή τους στους δείκτες φτώχιας διακρίνονται σε έξι κατηγορίες: συντάξεις, επιδόματα τα οποία χορηγούνται με εισοδηματικά κριτήρια, επιδόματα χωρίς εισοδηματικά κριτήρια, εισφορές κοινωνικής ασφάλισης μισθωτών και εισφορές συνταξιούχων για υγειονομική περίθαλψη, εισφορές κοινωνικής ασφάλισης αυτοαπασχολούμενων και άμεσοι φόροι. Στους άμεσους φόρους περιλαμβάνονται και οι φόροι ακίνητης περιουσίας, οι εισφορές αλληλεγγύης και το τέλος επιτηδεύματος ελεύθερων επαγγελματιών.
Τα δημοσιονομικά μέτρα με τη μεγαλύτερη συμβολή στη μεταβολή του διαθέσιμου εισοδήματος των νοικοκυριών κατ' έτος καταγράφει το Euro2Day με βάση την έκθεση:
2010: Τον πρώτο χρόνο του Μνημονίου, τη μεγαλύτερη συμβολή είχαν οι περικοπές στις συντάξεις(κατάργηση 13ης και 14ης σύνταξης), οι οποίες όμως αντικαταστάθηκαν με τα δώρα Πάσχα και Χριστουγέννων συνολικού κόστους 800 εκατ. ευρώ, τα οποία χορηγήθηκαν με εισοδηματικά κριτήρια) καθώς και μέτρα άμεσης φορολογίας όπως η επιβολή πιο προοδευτικής κλίμακας φορολογικής κλίμακας, η θεσμοθέτηση της έκτακτης εισφοράς σε εισοδήματα άνω των 100.000 ευρώ που επιβάρυναν όμως κατά κύριο λόγο το ανώτατο εισοδηματικό δεκατημόριο. Η μόνη μη προοδευτική φορολογική πολιτική ήταν η επιβολή τέλους επιτηδεύματος (300 ευρώ) για τους αυτοαπασχολούμενους και τους ελεύθερους επαγγελματίες, η οποία παρουσιάζεται να πλήττει ιδιαίτερα το κατώτατο εισοδηματικό δεκατημόριο.
2011: Τη μεγαλύτερη συμβολή είχαν τα μέτρα άμεσης φορολογίας όπως η εισαγωγή του ΕΕΤΗΔΕ (χαράτσι στα ακίνητα), η αύξηση του τέλους επιτηδεύματος, η αύξηση της εισφοράς αλληλεγγύης συνταξιούχων, η επιπλέον εισφορά αλληλεγγύης συνταξιούχων και η εισφορά συνταξιούχων στις επικουρικές συντάξεις -σωρευτικά, τα µέτρα αυτά επιβάρυναν περισσότερο το άνω µέρος της εισοδηµατικής κατανοµής και η αύξηση των εισφορών για ανεργία, που είχε προοδευτικό αντίκτυπο για τους µισθωτούς, εν αντιθέσει µε τους αυτοαπασχολουµένους, εκ των οποίων επλήγησαν κυρίως τα χαµηλότερα εισοδήµατα.
2012: Τη µεγαλύτερη συµβολή είχαν οι αυξήσεις στη φορολογία εισοδήµατος (εκ νέου αύξηση του τέλους επιτηδεύµατος, φόροι σε συντάξεις άνω των 1.000 ευρώ, επιπλέον εισφορά συνταξιούχων σε επικουρικές συντάξεις), οι οποίες πλήττουν όλη την εισοδηµατική κατανοµή, κυρίως δε το άνω τµήµα της, και η µείωση στο εισόδηµα από επιδόµατα, κυρίως στο κάτω µέρος της κατανοµής, που εξηγείται από τη µείωση του τακτικού επιδόµατος ανεργίας κατά 22% (από 454.25 ευρώ σε 360 ευρώ µηνιαίως).
2013: Τη µεγαλύτερη συµβολή είχαν οι χαµηλότερες συντάξεις λόγω κατάργησης των δώρων Χριστουγέννων και Πάσχα για τις κύριες συντάξεις και κατάργησης της 13ης και 14ης πληρωµής της σύνταξης ανασφάλιστων υπερηλίκων του ΟΓΑ και αλλαγή στα ηλικιακά κριτήρια απονοµής της, τα φορολογικά µέτρα, αν και σε µικρότερο βαθµό, όπως ο νέος φορολογικός κώδικας, ο οποίος, σε σχέση µε το παλαιό καθεστώς, φαίνεται να ευνόησε τα πλουσιότερα στρώµατα του πληθυσµού, τα επιδόµατα που χορηγούνται µε εισοδηµατικά κριτήρια λόγω του ανασχεδιασµού των οικογενειακών επιδοµάτων (θεσπίστηκε το ενιαίο επίδοµα στήριξης τέκνων, ενώ το πολυτεκνικό επίδοµα -µετονοµασµένο σε ειδικό επίδοµα σε τρίτεκνες και πολύτεκνες οικογένειες- ξεκίνησε να χορηγείται µε εισοδηµατικά κριτήρια, καταργήθηκαν το επίδοµα τρίτου παιδιού, η εφάπαξ παροχή τοκετού και η ισόβια σύνταξη πολύτεκνης µητέρας και της αύξησης του ανώτατου εισοδηµατικού ορίου για την απονοµή του επιδόµατος ανεργίας µακροχρόνια ανέργων.
2014: Τη µεγαλύτερη συµβολή είχαν τα επιδόµατα µε εισοδηµατικά κριτήρια (κυρίως από το 1ο έως και το 3ο δεκατηµόριο) λόγω της απονοµής του κοινωνικού µερίσµατος και της µεταβολής στη χορήγηση του επιδόµατος µακροχρόνια ανέργων, το οποίο από το 2014 και µετά δικαιούνται µακροχρόνια άνεργοι ηλικίας 20-66 (από 45-65 ετών που ίσχυε), η κατάργηση των εισφορών ασφάλισης για τα οικογενειακά επιδόµατα και οι άµεσοι φόροι (οριακά αρνητική επίπτωση), λόγω της λιγότερο ευνοϊκής αντιµετώπισης των φορολογούµενων επιδοµάτων. Η επίπτωση του ΕΝΦΙΑ στο διαθέσιµο εισόδηµα αποτυπώνεται µικρή και αντίστροφα προοδευτική.
2015: Στα μέτρα του 2015 δεν έχουν συµπεριληφθεί τα µέτρα που προβλέπονται στο νοµοσχέδιο για την ανθρωπιστική κρίση, καθώς στην πλειοψηφία τους αφορούν παροχές σε είδος. Από τα µέτρα που περιλαµβάνονται, σηµαντικότερα είναι τα επιδόµατα που χορηγούνται µε εισοδηµατικά κριτήρια λόγω της αναστολής χορήγησης του κοινωνικού µερίσµατος που χορηγήθηκε εκτάκτως το 2014 (µείωση στο διαθέσιµο εισόδηµα των φτωχότερων νοικοκυριών), η αύξηση των εισφορών για υγειονοµική περίθαλψη των συνταξιούχων (περιλαµβάνεται στις εισφορές µισθωτών) και οι άµεσοι φόροι, λόγω της κατάργησης της ιδιαίτερης φορολογικής µεταχείρισης των αγροτών και της κατάργησης του συµπληρωµατικού φόρου στο εισόδηµα από µισθώµατα (µικρή θετική επίδραση).
Κατηγορία άρθρου:
Tags άρθρου:

Τρίτη, 23 Φεβρουαρίου 2016

Ο ΠΑΛΑΙΟΤΕΡΟΣ ΕΝΕΡΓΟΣ ΠΟΔΗΛΑΤΗΣ ΤΗΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ-70 ΧΡΟΝΙΑ ΠΟΔΗΛΑΤΗΣ!!!!!

Ο ΚΥΡΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΔΗΜΟΥ Ο ΠΙΟ ΠΑΛΙΟΣ ΠΟΔΗΛΑΤΗΣ ΤΗΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ !!!
ΠΟΔΗΛΑΤΕΙ ΑΠΟ ΤΟ 1947!!!!
ΝΑ ΤΑ ΕΚΑΤΟΣΤΗΣΕΙ ΚΑΙ ΠΑΡΑΠΑΝΩ ΩΣ ΠΟΔΗΛΑΤΗΣ !!
ΕΥΓΕ!!!
ΦΩΤΟ:ΚΩΣΤΑΣ ΧΑΤΖΗΦΩΤΙΑΔΗΣ 

Σάββατο, 20 Φεβρουαρίου 2016

Η εικόνα που στοιχειώνει: Αυτή είναι η φωτογραφία της χρονιάς Εικόνες

Η εικόνα που στοιχειώνει: Αυτή είναι η φωτογραφία της χρονιάς

Εικόνες

17:44 | 18 Φεβ. 2016
Τελευταία ανανέωση 12:45 | 19 Φεβ. 2016
Ο 59ος Διαγωνισμός για το World Press Photo 2016 περιελάμβανε 82.951 φωτογραφίες 5.775 φωτορεπόρτερ από 128 χώρες.
Νικητής του διάσημου διαγωνισμού φωτογραφίας αναδείχτηκε ο Αυστραλός φωτορεπόρτερWarren Richardson, που τον τελευταίο καιρό δουλεύει στην ανατολική Ευρώπη.
Η φωτογραφία με τίτλο «Ελπίδα για μια καλύτερη ζωή» που τράβηξε στις 28 Αυγούστου 2015, στα σύνορα Ουγγαρίας - Σερβίας, στην οποία ένας πατέρας προσπαθεί εναγωνίως να περάσει το μωρό του στην άλλη πλευρά του φράκτη μέσα από τα συρματοπλέγματα, κέρδισε την πρώτη θέση στον διαγωνισμό.
«Η εικόνα αυτή με στοιχειώνει» δήλωσε ο Richardson, ο οποίος δεν είχε συνειδητοποιήσει την αξία της φωτογραφίας παρά μόνο όταν επέστρεψε στην έδρα του. Και να φανταστεί κανείς ότι, δεν είχε καν σκοπό να συμμετάσχει στον διαγωνισμό -τον έπεισε ο συνεργάτης του. 
Η διαβούλευση των μελών της κριτικής επιτροπής για το World Press Photo 2016 υπήρξε  «μακρά και σκληρή», όπως γράφει ο Guardian.
Η προσφυγική κρίση στην Ευρώπη, ο πόλεμος στη Συρία, οι τρομοκρατικές επιθέσεις στο Παρίσι, ο καταστροφικός σεισμός στο Νεπάλ και οι διαμαρτυρίες στις ΗΠΑ αποτέλεσμα που προκάλεσε η αστυνομία βία ήταν τα θέματα που κυριάρχησαν στο ρεπορτάζ.
ΔΕΙΤΕ μια επιλογή από τις φωτογραφίες που βραβεύθηκαν στο World Press Photo 2016

Διαμαρτυρία στο Σικάγο για την έξαρση αστυνομικής βίας

Έκρηξη του ηφαιστείου Colima στο Μεξικό. Νύχτα

Σκάλα, Λέσβος. Οι νησιώτες βοηθούν πρόσφυγες 

Τα παιδιά παίζουν στο ποτάμι Tapajos στη Βραζιλία 

Μετά τον σεισμό στο Νεπάλ

Αστυνομικοί περιπολούν στη φαβέλα. Βραζιλία 

Προσπαθώντας να μετακινήσουν ένα τρίκυκλο στην Κίνα 

Το σύννεφο στην παραλία Bondi της Αυστραλίας που έμοιαζε με θεόρατο κύμα

Tianjin, πόλη - εκδοχή της σύγχρονης Κίνας 

Τραυματισμένο κοριτσάκι σε διάδρομο νοσοκομείου στη Συρία. Δεύτερο βραβείο, φωτογράφος Abd Doumany

Οι Παριζιάνοι στους δρόμους μετά τις επιθέσεις στο Charlie Hebdo

Tianjin, αεροφωτογραφία από τη βιβλική καταστροφή που προκάλεσαν οι εκρήξεις σε αποθήκες εκρηκτικών

Παγανιστική τελετή για τον ερχομό της άνοιξης: Κοριτσάκια 7 - 11 χρονών επιλέγονται κάθε χρόνο για τον «ρόλο» της Maya. Colmenar Viejo, Ισπανία

Rangers επιδεικνύουν τις ικανότητές τους ως ιππείς καθώς επιστρέφουν στη βάση τους, το εθνικό πάρκο της Zakouma στο Τσαντ

Σενεγάλη, αγώνες πάλης. Οι αγώνες ξεκινούν αργά το απόγευμα, όταν οι υψηλές θερμοκρασίες υποχωρούν

Παιδάκια σε νηπιαγωγείο της Βόρειας Κίνας 

Κοριτσάκι περιμένει στη σειρά για ταυτοποίηση στοιχείων σε κέντρο προσφύγων στη Σερβία 

Ο Τσέχος πρωταθλητής του σκι Ondrej Bank, σε μία μάλλον δύσκολη στιγμή κατά τη διάρκεια αγώνων στο Κολοράντο των ΗΠΑ 

Δύτες παρακολουθούν μία φάλαινα με το νεογέννητο της στη Roca Partida στα νησιά Revillagigedo του Μεξικού

Άνδρας συγκρατεί ένα κορίτσι την ώρα που πρόσφυγες προσπαθούν να περάσουν από φράκτη στα σύνορα με την Τουρκία
Κατηγορία άρθρου:
Tags άρθρου:

Παρασκευή, 19 Φεβρουαρίου 2016

Πρώτοι 3 Έλληνες εκπαιδευτικοί σε διεθνή διαγωνισμό της Microsoft!

Πρώτοι 3 Έλληνες εκπαιδευτικοί σε διεθνή διαγωνισμό της Microsoft!

18:52 | 19 Φεβ. 2016
Τελευταία ανανέωση 18:53 | 19 Φεβ. 2016
Με στόχο να ενισχυθούν οι ψηφιακές  δεξιότητες των νέων, τρείς Έλληνες εκπαιδευτικοί παρουσίασαν τις καινοτόμες ιδές τους στον διεθνή διαγωνισμό «MIXathon Challenge» και βραβεύθηκαν απο την Microsoft, καταλαμβάνοντας τις 3 πρώτες θέσεις. 
Οι δύο εκπαιδευτικοί εργάζονται σε δημόσια σχολεία και ο ένας σε ιδιωτικό. Μέσα από την ιστοσελίδα του διαγωνισμού, ενημερώθηκαν περισσότεροι από 40.000 εκπαιδευτικοί σε 32 Ευρωπαϊκές χώρες, 150 συμμετέχοντες έφτασαν στο τελικό, ενώ αναδείχθηκαν 54 νικητές από 18 χώρες, ανάμεσα στις οποίες βρίσκεται και η Ελλάδα.
Πιο συγκεκριμένα, ο Δημήτρης Αίσωπος, ειδικός παιδαγωγός στο 2ο Ειδικό Δημοτικό Σχολείο Βόλου, κέρδισε την πρώτη θέση για την συμμετοχή του με τίτλο «Ψηφιακή αφήγηση ιστοριών - Κοινωνικές ιστορίες», μέσα από την οποία περιγράφει μια ειδική θεραπευτική μέθοδο βελτίωσης των κοινωνικών δεξιοτήτων για άτομα που βρίσκονται στο φάσμα του αυτισμού. Όπως δήλωσε και ο ίδιος «Είμαι χαρούμενος που για να συμμετάσχω στο Microsoft MIXathon Challenge έμαθα να χρησιμοποιώ αυτό το τόσο χρήσιμο εργαλείο για εμάς τους εκπαιδευτικούς. Ανυπομονώ πλέον και για τις επόμενες παρουσιάσεις μου μέσω αυτού του εργαλείου, που θα είναι σίγουρα πιο ευχάριστες, κατατοπιστικές και ενδιαφέρουσες».
Ο Βασίλης Βαρβαρήγος, υπεύθυνος εκπαιδευτικός στα Εκπαιδευτήρια Αυγουλέα-Λιναρδάτου, κέρδισε τη δεύτερη θέση, με τη συμμετοχή του, στο πλαίσιο της ερευνητικής εργασίας της Β’ Λυκείου, με τίτλο «AIDS_for_MIXathon» , η οποία έχει ως αντικείμενο την ασθένεια του AIDS και τον ιό που προκαλεί τον HIV. Όπως δήλωσε «Ο διαγωνισμός Microsoft MIXathon Challenge αποτέλεσε μια εξαιρετική ευκαιρία για εμένα και τους μαθητές μου να εξοικειωθούμε με το νέο πρόσθετο Office MIX. Μέσα από τη διερευνητική μάθηση και τη δημιουργία, οι μαθητές μου ευαισθητοποιήθηκαν με τον καλύτερο δυνατό τρόπο απέναντι σε μια ιδιαίτερα σοβαρή ασθένεια, το AIDS, και τις κοινωνικές της προεκτάσεις. Και τώρα, μέσα από το mix.office.com, οι ίδιοι μεταφέρουν τις γνώσεις που απέκτησαν στους συμμαθητές τους (και όχι μόνον). Η βράβευση αυτή, ως επιστέγασμα της προσπάθειάς μας, με γεμίζει χαρά και διάθεση για ακόμα περισσότερο MIXing με τους μαθητές μου.»
Τέλος, o Γιάννης Σουδίας, καθηγητής στο 8ο Δημοτικό Σχολείο Νάουσας, κατέκτησε την τρίτη θέση  με το καινοτόμο μάθημα  «Εισαγωγή στα Κλάσματα», στόχος του οποίου είναι να βοηθήσει τους μαθητές να κατανοήσουν, μέσα από απλά παραδείγματα, τα κλάσματα, υπογραμμίζοντας ότι «Το Office Mix αποτελεί ένα μοναδικό εργαλείο στα χέρια εκπαιδευτικών και μαθητών. Εύκολα και απλά μπορούν να δημιουργηθούν αποτελεσματικά διαδραστικά μαθήματα. Ήταν μια μοναδική ευκαιρία για μένα και τους μαθητές μου να σχεδιάσουμε και να δημιουργήσουμε το καλύτερο μας μάθημα».
Εδώ να σημειώσουμε πως η εργασία του Δημήτρη Αίσωπου βραβεύτηκε και στην ειδική κατηγορία για εργασίες με θέμα την «Ειδική Εκπαίδευση». Το βραβείο του θα παραλάβει από τον χορηγό  του διαγωνισμού σε αυτήν την κατηγορία, την ελληνική startup Kinems, η οποία, με τη βοήθεια της κάμερας Microsoft Kinect, έχει δημιουργήσει μια μέθοδο μάθησης με βάση το παιχνίδι, για παιδιά με πολλαπλές μαθησιακές δυσκολίες.