Πέμπτη, 30 Ιανουαρίου 2014

Τοποθέτηση στην ημερίδα της ΔΟΕ με θέμα: «Αξιολόγηση – χειραγώγηση, η στάση του συνδικαλιστικού κινήματος». Βέροια, 28/1/2014(ΤΟΥ ΕΥΘ. ΤΣΙΛΙΚΙΔΗ)

Τοποθέτηση στην ημερίδα της ΔΟΕ με θέμα: «Αξιολόγηση – χειραγώγηση, η στάση του συνδικαλιστικού κινήματος». Βέροια, 28/1/2014
Συναδέλφισσες, συνάδελφοι
Δυστυχώς οι πολιτικοί συσχετισμοί, εγχώριοι και διεθνείς, που βοήθησαν στην οικοδόμηση μιας μορφής κοινωνικού κράτους στη χώρα έχουν αλλάξει.
Ως πολιτικός εκπρόσωπος των οικονομικών ελίτ που ηγεμονεύουν παγκόσμια, αλλά και ως μερικά αυτόνομος θεσμός που κυριαρχεί εξαιτίας της αποπολιτικοποίησης και της ελλιπούς αντιπροσώπευσης των μαζών, το σύγχρονο κράτος επιχειρεί τώρα να αναδιαμορφώσει πολίτες και συλλογικότητες, ώστε να συναινούν και να συνάδουν με τις εφαρμογές των νεοφιλελεύθερων πρακτικών. 
Το νομοσχέδιο για την αξιολόγηση - αυτοαξιολόγηση είναι μέρος αυτής της προσπάθειας. Πέρα από τους επιφανειακούς εξωραϊσμούς που ακούμε για τις στοχεύσεις του, είναι φανερό ότι εκκινεί από μία νεοφιλελεύθερης έμπνευσης ανάγνωση και κριτική της εκπαιδευτικής πραγματικότητας και αποσκοπεί τελικά στην επιβολή του μέγιστου δυνατού επιστημονικού και πολιτικού ελέγχου. Συνεπώς, αντιδρώντας στο νομοσχέδιο, αντιδρούμε στους πανοπτικούς στόχους της νεοφιλελεύθερης πολιτικής.
Με βάση τα προηγούμενα, θεωρώ την απόλυτη άρνηση του νομοσχεδίου από την Ομοσπονδία ορθή.
Από την πλευρά μου, θα προσπαθήσω να συνεισφέρω στην ανάλυση μιας συγκεκριμένης πτυχής του Π.Δ., ώστε να ισχυροποιηθεί περισσότερο η επιχειρηματολογία της άρνησης. Ως εκ τούτου, θα εστιάσω στην κατάργηση της πολιτικής ισότητας των εκπαιδευτικών, η οποία ισχυρίζομαι ότι συντελείται με την καθιέρωση του ρόλου των Διευθυντών Σχολικών Μονάδων και Σχολικών Συμβούλων ως αξιολογητών. Τέλος, θα αξιοποιήσω αυτούς τους συλλογισμούς για να υποβάλλω στην Ομοσπονδία μια επιπλέον πρόταση για δράση.
Σύμφωνα με την παλαιότερη νομοθεσία, τα στελέχη της εκπαίδευσης είχαν ως αποστολή την εφαρμογή της κυβερνητικής πολιτικής. Με το Π.Δ. 152/2013, πλέον, αξιολογούν τους υφισταμένους τους, αλλά αξιολογούνται και οι ίδιοι για το αν οι εκπαιδευτικοί των σχολείων ευθύνης τους πειθαρχούν. Αυτό επιβάλλεται από την εύρυθμη λειτουργία της σχολικής μονάδας σύμφωνα με τα κριτήρια που τέθηκαν και θα επεκταθούν περαιτέρω, αν οι αντιστάσεις υποχωρήσουν. Έτσι κάθε εκπαιδευτικός που διαφωνεί επιστημονικά, επικρίνει πολιτικά και δημιουργεί κλίμα αμφισβήτησης θα αποτελεί πρόβλημα. 
Παράλληλα, τα στελέχη έχουν τη δυνατότητα να παρακολουθούν όχι μόνο την τυπική επαγγελματική συμπεριφορά αλλά και την πολιτική και συνδικαλιστική δράση. Κανείς δεν μπορεί να διασφαλίσει την πολιτική και επαγγελματική τους αμεροληψία, ειδικά όταν οι τόνοι των αντιπαραθέσεων ανεβαίνουν. Αντίθετα, στη χώρα μας, υπάρχουν σοβαρότατες ιστορικές και κοινωνικές ενδείξεις που μας πείθουν ότι θα επικρατήσει η αυθαιρεσία. Οι θέσεις ισχύος θα αποτελέσουν εφαλτήρια για την καθυπόταξη όσων έχουν αντιρρήσεις. Η τυφλή εφαρμογή και ιδεολογική αναπαραγωγή των κυβερνητικών θέσεων θα κυριαρχήσει. Επιπλέον, ανεξάρτητα με το αδιάβλητο της διαδικασίας επιλογής στελεχών, είναι βέβαιο ότι σταδιακά όσοι αποδέχονται πλήρως το συγκεκριμένο ιδεολογικό πλαίσιο θα αυξηθούν, γιατί απλά θα είναι εκείνοι που θα αισθάνονται άνετα μέσα σ’ αυτό. Ο αυταρχισμός θα βρει και θα κατασκευάσει τους εκφραστές του.
Από την άλλη πλευρά, αυτή των απλών εκπαιδευτικών, οι αρχικές αντιδράσεις θα δώσουν πιθανότατα τη θέση τους σε μια πιο συναινετική συμπεριφορά. Οι υποτελείς δάσκαλοι θα εθιστούν στον αυτοπεριορισμό όσων πρωτοβουλιών τους στερούν μια καλή βαθμολογία. Η δημιουργική διαφωνία θα τεθεί στο περιθώριο. Όπως συμβαίνει με κάθε βασιλιά, αυλικοί και υπήκοοι θα εμφανιστούν αμέσως δίπλα του, υποσκάπτοντας ο ένας τον άλλο. Οι νέες σχέσεις εξουσίας θα μεταμορφώσουν τον εκπαιδευτικό σε πειθήνιο εκτελεστή εντολών με μια διαδικασία που ο Foucault ονόμαζε υποκειμενοποίηση.
Πώς θα διδάσκει ο υποταγμένος τη δημοκρατία; Πως θα προάγει ο μηχανορράφος αυλικός την ηθική και την αλληλεγγύη; Πώς θα προτρέπει ο ετερόνομος τους μελλοντικούς πολίτες στην κριτική σκέψη, στην αυτονομία, στον ακτιβισμό; Πώς θα προστατεύει ο ατομικιστής το συμφέρον του συνόλου; Όλα αυτά είναι ερωτήματα στα οποία δεν στάθηκε η κυβέρνηση και το Συμβούλιο της Επικρατείας, όταν επικύρωσαν αυτό το νομοθέτημα.
Ο πολυβραβευμένος καθηγητής της ιστορίας των πολιτικών ιδεών Quentin Skinner, στοχαζόμενος την ελευθερία, φωτίζει μια πολύ ενδιαφέρουσα και, κατά τη γνώμη μου, πολύ σχετική με το θέμα μας πτυχή της: τονίζει ότι για την κατάργηση της ελευθερίας δεν είναι απαραίτητο να υπάρχουν εξωτερικοί καταναγκασμοί. Αρκεί η απλή εξάρτηση από τη βούληση, την προαίρεση κάποιου ανώτερου για να διστάζει το υποκείμενο να εκφράζει τις επιθυμίες του, για να μετατραπεί κάποιος σε δούλο, σε υπόχρεο, όπως τους αποκαλούσαν στην αρχαία Ρώμη. Νομίζω πως αυτή η περιγραφή του ανελεύθερου ανθρώπου ως υποκειμένου που αυτοπεριορίζεται, καθώς εξαρτάται από την προαίρεση κάποιου ανώτερου ιεραρχικά, περιγράφει πολύ καλά τη μελλοντική κατάσταση των εκπαιδευτικών. Ωστόσο, προσέξτε, όχι μόνο των απλών εκπαιδευτικών, αλλά και των στελεχών. Ο Skinner, αναφερόμενος στις ιεραρχίες, μας θυμίζει τα λόγια του Ρωμαίου ιστορικού Τάκιτου: όλες οι προαγωγές στα αξιώματα δίνονταν σε όσους ήταν οι πιο επιρρεπείς στη δουλεία. Δεν είναι τυχαίο αυτό που ήδη παρατηρούμε στους συναδέλφους διευθυντές που τιμούν τα δημοκρατικά ιδεώδη: έχουν χάσει την ψυχική τους ηρεμία με την αξιολόγηση.
Οι κοινωνικές επιστήμες μας διδάσκουν ότι η δημιουργία ιεραρχιών ήταν, είναι και θα είναι για την εξουσία ο καταλληλότερος τρόπος για να διασπάσει και να καθυποτάξει συλλογικά υποκείμενα. Δυστυχώς, αυτό ακριβώς βλέπουμε να επιχειρείται με το Π.Δ. 152 και γι’ αυτό το λόγο θα προτείνω στην Ομοσπονδία μια επιπλέον δράση, συστημική αυτή τη φορά, για την κατάργηση του.
Όπως γνωρίζουμε, το Σύνταγμα, ο θεμελιώδης νόμος του κράτους, προστατεύει τις συνδικαλιστικές και πολιτικές ελευθερίες με τα άρθρα 23 και 25. Προσωπικά, ανήκω στην ομάδα των ανθρώπων που εξηγεί το Σύνταγμα ως ιστορική αποτύπωση ενός συσχετισμού πολιτικών δυνάμεων. Θεωρώ λοιπόν, ότι έτσι όπως είναι διατυπωμένο αυτή τη στιγμή, μας προσφέρει τη δυνατότητα να προσφύγουμε στα δικαστήρια με σκοπό να κριθεί ως αντισυνταγματικό το Π.Δ. 152, ακριβώς επειδή δεν έχει εναρμονιστεί ακόμη με τις νεοφιλελεύθερες επιλογές. Ως εκ τούτου, αν και δεν είμαι νομικός, θα επιχειρήσω μια σύντομη αιτιολόγηση στην οποία βασίζω την πρότασή μου.
Όπως το ελληνικό, τα περισσότερα συντάγματα, ακολουθώντας μια βεμπεριανή αντίληψη, προτάσσουν για τους δημοσίους υπαλλήλους και τη λειτουργία των δημοσίων υπηρεσιών την ανάγκη της πολιτικής ουδετερότητας. Αυτό εν συντομία σημαίνει ότι οι υπάλληλοι θα πρέπει να εφαρμόζουν πιστά την πολιτική της κυβέρνησης θέτοντας σε δεύτερη μοίρα τις πολιτικές τους πεποιθήσεις.
Όπως κι αν κρίνει κανείς τις απόψεις του Max Weber, κατά τη γνώμη μου, στην τρέχουσα συγκυρία μπορούμε να αποκομίσουμε οφέλη από τη συνταγματική του αντίληψη. Το Π.Δ. 152 καταστρατηγεί το κριτήριο της πολιτικής ουδετερότητας. Πώς; Το περιγράψαμε ήδη. Με την εξάρτηση στην οποία οδηγεί τους εκπαιδευτικούς, μεροληπτεί κατάφωρα υπέρ των κυβερνητικών πολιτικών ιδεών. Η κρατική υπηρεσία, θεωρητικά κοινό αγαθό όλων, χρησιμοποιείται ως όχημα που παράγει υποκείμενα, που επιχειρεί με επιτελεστικό τρόπο να αλλοιώσει τις πολιτικές στάσεις και πεποιθήσεις των υπαλλήλων. Η πολιτική ουδετερότητα μετατρέπεται σε ενδοϋπηρεσιακό πολιτικό και επιστημονικό προσηλυτισμό.
Για τους ίδιους λόγους, αν λάβουμε υπόψη την αντίληψη του Skinner, μια σοβαρή νομική αποτίμηση θα επισήμανε αμέσως τον περιορισμό των πολιτικών ελευθεριών των εκπαιδευτικών που, αν και δημόσιοι υπάλληλοι, δεν παύουν να είναι πολίτες και να έχουν την προστασία του Συντάγματος για τα θεμελιώδη δικαιώματά τους. Ωστόσο, είναι προφανές ότι, αν θέλουν να εξελιχθούν υπηρεσιακά, θα πρέπει να τα απεμπολήσουν. 
Φίλες και φίλοι, εκτιμώ ότι η παραπάνω επιχειρηματολογία μπορεί να δημιουργήσει νομικά ερείσματα για να θεωρηθεί το Π.Δ. αντισυνταγματικό, παρά την πρόσφατη έγκρισή του από το Συμβούλιο της Επικρατείας. Προτείνω λοιπόν στην Ομοσπονδία, εκτός από τις δράσεις που έχουν ήδη δρομολογηθεί, να διερευνήσει και αυτό το ενδεχόμενο. Να ζητήσει αρχικά τη γνωμοδότηση επιφανών συνταγματολόγων και νομικών (θα υπάρξουν πολλοί πρόθυμοι νομίζω) με σκοπό να προσφύγει τελικά στα δικαστήρια, για να κριθεί εκ νέου η συνταγματικότητα του νομοσχεδίου με βάση τα κριτήρια που αναφέραμε.
Τι θα βγει από αυτό; Ας εξετάσουμε τα δυσάρεστα σενάρια. Εξ’ όσων γνωρίζω, ακόμη και σε θετική για τη ΔΟΕ απόφαση, δίνεται η δυνατότητα στον υπουργό να μην αποσύρει το νομοσχέδιο. Είναι όμως εύλογο ότι στην περίπτωση αυτή, ήδη η πολιτική της αξιολόγησης θα έχει δεχτεί ένα ισχυρό πλήγμα που αν μη τι άλλο, θα της κοστίσει πολιτικά και επικοινωνιακά.
Τέλος, αν η δικαστική απόφαση είναι αρνητική, το αίτημα της συνταγματικής κατοχύρωσης της πολιτικής ελευθερίας παραμένει εκκρεμές, κρίσιμο για τη δημοκρατία και βαθύτατα πολιτικό. Έτσι, αν η Διδασκαλική Ομοσπονδία το αναδείξει σωστά, είμαι βέβαιος ότι η πλειοψηφία των κομμάτων της αντιπολίτευσης θα δεχτεί να το συζητήσει σοβαρά και θα του δώσει προτεραιότητα και κοινωνική προβολή. Πρέπει, συνεπώς, να το διατηρήσουμε στην κορυφή της πολιτικής μας ατζέντας, ώστε να υλοποιηθεί έστω και μελλοντικά, σε συνθήκες ενδεχομένως καλύτερες για τη δημοκρατία.
Σας ευχαριστώ
ΕυθύμηςΤσιλικίδης
Τετάρτη, 29 Ιανουαρίου 2014

Συλλαλητήριο της ΟΛΜΕ την Παρασκευή 31 Ιανουαρίου

Ηλεκτρονική Έκδοση 

Όχι σε διαθεσιμότητες - απολύσεις

Συλλαλητήριο της ΟΛΜΕ την Παρασκευή 31 Ιανουαρίου

Κοινή συνέντευξη με την ΠΟΕ-ΟΤΑ την Τετάρτη
Άνοιξε ο κύκλος κινητοποιήσεων της ΟΛΜΕ, μετα από την υιοθέτηση της πρότασης το Δ.Σ. της ομοσπονδίας, από τη συνέλευση των προέδρων των ΕΛΜΕ.
Φωτογραφία: Ορέστης ΣεφέρογλουΦωτογραφία: Ορέστης ΣεφέρογλουΤο Δ.Σ. της ΟΛΜΕ και η Ε.Ε. της ΠΟΕ – ΟΤΑ καλούν σε Συνέντευξη Τύπου την Τετάρτη, 29/1/2014 στις 12.00 το μεσημέρι στα γραφεία της ΟΛΜΕ (Κορνάρου 2, 6ος όροφος) με θέματα: α. Οι επιπτώσεις της πολιτικής κυβέρνησης-τρόικας στο δημόσιο σχολείο και την τοπική αυτοδιοίκηση β. Διαθεσιμότητες – Απολύσεις γ. Κινητοποιήσεις.
Στη Συνέντευξη θα παρευρεθούν και εκπρόσωποι των εκπαιδευτικών, των διοικητικών υπαλλήλων των Πανεπιστημίων, των σχολικών φυλάκων και των καθαριστριών του Υπουργείου Οικονομικών που βρίσκονται σε διαθεσιμότητα.
Επίσης η ΟΛΜΕ καλεί σε συλλαλητήριο στις 31 Γενάρη στη 1μ.μ. στην πλατεία Κλαυθμώνος, με κεντρικό σύνθημα "Κανείς καθηγητής απολυμένος στις 23 Μάρτη".
Επίσης διεκδικεί:
-Δημόσια δωρεάν παιδεία
- Κανένα παιδί έξω από το σχολείο
- Όχι στο κλείσιμο Σχολείων
- Όχι στην αξιολόγηση-χειραγώγηση-κατηγοριοποίηση Σχολείου
-Μόνιμη και σταθερή δουλειά για όλους Παιδεία-Υγεία-Στέγη-Δημόσια αγαθά για όλο το λαό
Για τη διευκόλυνση συμμετοχής των καθηγητών, αποφασίστηκε δίωρη στάση εργασίας 12 – 2 μ.μ / 2 – 4 μ.μ.)

Κυριακή, 26 Ιανουαρίου 2014

Στους ψηφοφόρους τα θαλασσοδάνεια που πήρε το ΠΑΣΟΚ

Έντυπη Έκδοση 

ΦΑΙΝΕΤΑΙ ΝΑ ΑΔΥΝΑΤΕΙ ΝΑ ΑΠΟΠΛΗΡΩΣΕΙ ΤΟΚΟΥΣ, ΔΑΝΕΙΑ, ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ

Στους ψηφοφόρους τα θαλασσοδάνεια που πήρε το ΠΑΣΟΚ

Το μεγάλο άνοιγμα στη δανειοδότηση σημειώθηκε την περίοδο που Ν.Δ.-ΠΑΣΟΚ είχαν υψηλά διψήφια εκλογικά ποσοστά
ΣΤΙΣ ΠΛΑΤΕΣ των φορολογουμένων θα πέσουν, όπως όλα δείχουν, τα δανειακά βάρη των πολιτικών κομμάτων. Και αν για τη Νέα Δημοκρατία θέμα άμεσου «φορτώματος» δεν φαίνεται, για το ΠΑΣΟΚ, που φέρεται πως θα κατέβει με άλλη «επωνυμία» στις ευρωεκλογές, τα περίπου 120-125 εκατ. ευρώ που οφείλει στις τράπεζες είναι σχεδόν βέβαιο πως θα τα πληρώσει ο κοσμάκης.
Σύμφωνα με τα πιο πρόσφατα διαθέσιμα στοιχεία, η Ν.Δ. εμφάνιζε χρέη-υποχρεώσεις περίπου 145 εκατ. ευρώ, ενώ λίγο μικρότερα ήταν τα χρεωστούμενα του ΠΑΣΟΚ. Το ποιος λοιπόν θα πληρώσει τα σπασμένα του ΠΑΣΟΚ μόνο θεωρητικό ερώτημα δεν είναι πλέον, καθώς με βάση τα δημοσιεύματα των τελευταίων ημερών βρίσκεται ένα βήμα πριν από την κάθοδό του στις ευρωεκλογές με διαφορετικό όνομα.
Παρά τις αντιδράσεις που προκάλεσε στο εσωτερικό του κόμματος η αναφορά του καθηγητή Γιάννη Βούλγαρη στο όνομα «Προοδευτική Δημόσια Παράταξη» ως νέου brand, με νέο σύμβολο και νέα πρόσωπα, οι υποχρεώσεις του «παλιού ΠΑΣΟΚ» προς τις τράπεζες παραμένουν.
Η μόνη εγγγύηση που δινόταν στις τράπεζες ήταν οι μελλοντικές χρηματοδοτήσεις και τα εκλογικά ποσοστά των κομμάτωνΗ μόνη εγγγύηση που δινόταν στις τράπεζες ήταν οι μελλοντικές χρηματοδοτήσεις και τα εκλογικά ποσοστά των κομμάτωνΕπί της ουσίας, εξηγούσε στην «Ε» έμπειρος τραπεζικός παράγων, από τη στιγμή που το ΠΑΣΟΚ ως «νομικό πρόσωπο», ως ΑΦΜ παύει να υφίσταται, να λειτουργεί, οι υποχρεώσεις περνούν έμμεσα στο φορολογούμενο. Ο ίδιος απαντά και στα εύλογα ερωτήματα: πώς θεωρούνται ενήμερα δάνεια δεκάδων εκατ. ευρώ και τι γίνεται με τους ελέγχους της Black Rock.
Οπως υποστηρίζει, τα δάνεια είναι «τύποις ενήμερα» αλλά επί της ουσίας θα καταλήξουν σε μη εξυπηρετούμενα.
Αυτό, γιατί με τον ορισμό μιας ελάχιστης καταβολής ένα δάνειο μπορεί να θεωρηθεί ενήμερο, ακόμη και να αναχρηματοδοτηθεί μεταφέροντας το μεγαλύτερο βάρος της υποχρέωσης προς τη λήξη της σύμβασης, κατά το λεγόμενο ballooning. Οσον αφορά στην Black Rock, σημειώνεται πως αυτή τη φορά ελέγχθηκαν ενδελεχώς ακόμη και λογαριασμοί «ενήμερων δανείων», χορηγήσεων που φέρεται να εξυπηρετούνται αλλά είναι εν δυνάμει «κόκκινες».
Φέρεται δε να έχει συνταχθεί «ειδικός λογαριασμός» δανείων αυτού του χαρακτήρα, που αφορούν κυρίως στα κόμματα, στα ΜΜΕ, σε χορηγήσεις μειωμένης κάλυψης κ.λπ.
Πολλά τα ζητήματα που εγείρονται λόγω της πολιτικής απαξίωσης του κόμματος του οποίου ηγείται ο Ευ. Βενιζέλος, από τον υπολογισμό των τόκων και την εμπρόθεσμη καταβολή τους, τις εγγυήσεις που καλύπτουν τα δάνεια, μέχρι το ποιος θα επωμισθεί την εξόφλησή τους στην περίπτωση που το ΠΑΣΟΚ παύσει να υφίσταται, ενσωματωθεί σε έναν ευρύτερο σχηματισμό, εάν συνεχίσει με άλλο όνομα.
Οσον αφορά στο επιτόκιο, θυμίζουμε πως το 2012 πλήρωναν στην «παλιά Αγροτική» τόκους με επιτόκιο κοντά στο 8%, με την ΑΤΕ να είναι ο κυριότερος δανειστής του ΠΑΣΟΚ και της Νέας Δημοκρατίας. Εάν υποτεθεί πως το επιτόκιο δεν έχει αλλάξει, οι αναλογούντες τόκοι ξεπερνούν τα 22 εκατ. ευρώ (σ.σ. για τις συνολικές οφειλές των δύο, που υπολογίζονται σε 220 εκατ. ευρώ).
Το μεγάλο άνοιγμα στη δανειοδότηση σημειώθηκε την περίοδο που Ν.Δ.-ΠΑΣΟΚ (ειδικά, όμως, το δεύτερο) είχαν υψηλά διψήφια εκλογικά ποσοστά, που δικαιολογούσαν εκτός από τις πλουσιοπάροχες κρατικές επιχορηγήσεις και τη χωρίς φειδώ δανειοδότησή τους από τις τράπεζες.
Δεδομένου ότι η μόνη εγγγύηση που δινόταν ήταν οι μελλοντικές χρηματοδοτήσεις (από το κράτος) και τα εκλογικά ποσοστά, καθίσταται σαφής η αδυναμία αποπληρωμής των υπέρογκων υποχρεώσεων.
Θυμίζεται, επίσης, πως με τροπολογία που ψήφισαν την παραμονή των πρώτων εκλογών του 2012 η τελευταία δόση του 2011 και οι δύο του 2012 θεωρήθηκαν ανεκχώρητες και ακατάσχετες.
Βέβαια, η κυβέρνηση εκ των υστέρων ήρθε να καλύψει τα νώτα της και να παράσχει ασυλία στα μέλη της διοίκησης των τραπεζών, που χορηγούσαν τα... θαλασσοδάνεια σε νομικά πρόσωπα, συμπεριλαμβανομένων των πολιτικών κομμάτων.
Η αντιπολίτευση, προεξάρχοντος του ΣΥΡΙΖΑ, είχε σηκώσει τότε το θέμα καταγγέλλοντας πως με αυτόν τον τρόπο τα δάνεια που έδωσαν οι κομματικές διοικήσεις των τραπεζών ύψους άνω των 200 εκατ. ευρώ στο ΠΑΣΟΚ και τη Ν.Δ. δεν θα ερευνηθούν ποτέ ποινικά και δεν θα αποδοθούν οι ευθύνες. «Την ίδια ώρα δηλαδή που η κυβέρνηση ισχυρίζεται ότι δεν υπάρχουν λεφτά για τη σύνταξη, το μισθό, την παιδεία, την υγεία, βρίσκει τρόπους ν' αθωώνει υπευθύνους», σημείωνε ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΣΥΡΙΖΑ, Δημ. Παπαδημούλης.
Σύμφωνα με την καταγγελία, η σκανδαλώδης κυβερνητική μεθόδευση επιδιώκει να ακυρώσει τη διερεύνηση της τραπεζικής δανειοδότησης του ΠΑΣΟΚ και της Ν.Δ. που έχει ήδη ξεκινήσει από τους οικονομικούς εισαγγελείς κ.κ. Πεπόνη και Μουζακίτη, οι οποίοι έχουν ήδη καλέσει τους οικονομικούς υπευθύνους Ν.Δ. και ΠΑΣΟΚ προκειμένου να εξεταστεί η υπέρογκη και χωρίς τις απαιτούμενες εγγυήσεις δανειοδότηση των δύο κομμάτων από σειρά τραπεζών (Αγροτική, MIG κ.λπ.).
Οι δύο εισαγγελείς μπορεί να... πήγαν σπίτι τους, το θέμα να (ξανα)ανέβηκε τελευταία με την «επίθεση» Τσίπρα κατά της κυβέρνησης και του Αντ. Σαμαρά για το «αμαρτωλό τρίγωνο» τράπεζες - κόμματα εξουσίας - επιχειρηματικά και εκδοτικά συμφέροντα, όμως όπως όλα δείχνουν οι φορολογουμένοι θα «φορτωθούν» και τα δανεικά και αγύριστα κατ' αρχάς του ΠΑΣΟΚ.

ΝΤΟΚΟΥΜΕΝΤΟ Πως οδηγηθήκαμε στο πρώτο Μνημόνιο

Έντυπη Έκδοση 

ΝΤΟΚΟΥΜΕΝΤΟ

Πως οδηγηθήκαμε στο πρώτο Μνημόνιο

Το άγνωστο παρασκήνιο της κρίσης. Οι ευθύνες Γ. Παπανδρέου και Γ. Παπακωνσταντίνου
Ολη την κατάθεση του πρώην εκπροσώπου στο ΔΝΤ, Παναγιώτη Ρουμελιώτη, ενώπιον της Δικαιοσύνης φέρνει σήμερα στο φως η «Κ.Ε.» .
Σε μια περίοδο που αναζωπυρώνεται η συζήτηση για το θέμα της αναδιάρθρωσης του χρέους, η κατάθεση του πρώην εκπροσώπου της Ελλάδας στο ΔΝΤ, Παναγιώτη Ρουμελιώτη, ενώπιον της Δικαιοσύνης, που φέρνει σήμερα στο φως η «Κ.Ε.», αποκτά ιδιαίτερη σημασία ως ντοκουμέντο σχετικά με τη διερεύνηση των συνθηκών υπαγωγής στο Μνημόνιο.
Αποκαλυπτικός στην κατάθεσή του είναι ο Παναγιώτης ΡουμελιώτηςΑποκαλυπτικός στην κατάθεσή του είναι ο Παναγιώτης ΡουμελιώτηςΣε έναν κυκεώνα διαφορετικών προσεγγίσεων για το πώς η Ελλάδα έφθασε να δεσμευτεί με τα Μνημόνια, έρχεται να προστεθεί η εκδοχή του Π. Ρουμελιώτη και όσα κατέθεσε στις 20 Αυγούστου 2012 στον τότε οικονομικό εισαγγελέα Γρ. Πεπόνη σχετικά με τη διαπραγματευτική τακτική της κυβέρνησης Παπανδρέου και το κούρεμα του χρέους.
Η μαρτυρία του εμπεριέχει στοιχεία τα οποία θα συζητηθούν, με φόντο τις πολιτικές διαμάχες που ξεσπούν κάθε φορά που πρόσωπα με πρωταγωνιστικό ρόλο αποτυπώνουν τη δική τους οπτική για τα γεγονότα ή περιγράφουν διαφορετικά όσα συνέβησαν την περίοδο των κρίσιμων επιλογών.
Η κατάθεση περιλαμβάνεται στην ποινική δικογραφία που εστάλη στο Κοινοβούλιο (26.11.2012) και βρίσκεται καταχωνιασμένη στα συρτάρια του γραφείου Διεύθυνσης Νομοθετικού Εργου της Βουλής, έχοντας ορίζοντα παραγραφής τον Ιούνιο του 2014. Το ίδιο ξεχασμένη και η δέσμευση Αντ. Σαμαρά για σύσταση Εξεταστικής Επιτροπής.
Το έναυσμα για τη δικαστική έρευνα είχαν δώσει δηλώσεις του Π. Ρουμελιώτη στους «New York Times» ότι το πρόγραμμα του Μνημονίου δεν βγαίνει και ότι αυτό το γνώριζαν όλοι.
Η κατάθεσή του κινείται στον αντίποδα της θέσης του Γ. Παπανδρέου, όπως διατυπώθηκε και πρόσφατα, μέσω ανακοίνωσης στενού συνεργάτη του πρώην πρωθυπουργού, σύμφωνα με την οποία «την αναδιάρθωση του χρέους είχε θέσει προς συζήτηση από την πρώτη στιγμή η τότε ελληνική κυβέρνηση, αλλά την απέρριπταν η Ε.Ε. και η ΕΚΤ». Αναφέρει ότι στην πρώτη συνεδρίαση του Δ.Σ. του ΔΝΤ, πριν από την έγκριση του πρώτου Μνημονίου και την εκταμίευση της πρώτης δόσης, μέλη του ΔΝΤ εξέφρασαν ανησυχίες για τη βιωσιμότητα του χρέους. «Στις ανησυχίες αυτές, οι εμπειρογνώμονες μας πληροφόρησαν ότι η αναδιάρθρωση αποκλείστηκε από τις ίδιες τις ελληνικές αρχές».
Υποστηρίζει ότι τόσο ο Γ. Παπανδρέου όσο και ο πρώην υπουργός Οικονομικών Γ. Παπακωνσταντίνου γνώριζαν ότι ο στόχος της τριετούς προσαρμογής που απαιτούσε η Ε.Ε. ήταν αισιόδοξος και ότι δύσκολα η Ελλάδα θα έβγαινε από την ύφεση χωρίς αναδιάρθρωση του χρέους.
Μετέφερε τις απόψεις του Στρος -Καν περί αναδιάρθρωσης το συντομότερο δυνατό, αίτημα που θα έπρεπε να το ζητήσει η ίδια η κυβέρνηση, σε Παπανδρέου και Παπακωνσταντίνου, στον Πέτρο Χριστοδούλου, πρώην επικεφαλής του Οργανισμού Διαχείρισης Δημόσιου Χρέους, ενώ το θέμα συζήτησε και με τους Γερ. Αρσένη, Λούκα Κατσέλη και Βάσω Παπανδρέου.
Αρνείται ότι οι δηλώσεις του στους «New York Times» έβλαψαν τα εθνικά συμφέροντα. «Τι θα έπρεπε να πούμε για εκείνους που παρομοίαζαν την ελληνική οικονομία με τον Τιτανικό που βουλιάζει και εκείνους που δήλωναν στους ξένους ομολόγους τους ότι κυβερνούν μια διεφθαρμένη χώρα;».
Αναφερόμενος ευθέως στον Γ. Παπανδρέου λέει: «Δεν μπορεί να ισχυρίζεται ότι δεν γνώριζε τις προβληματικές όψεις του πρώτου Μνημονίου. Δεν μπορεί να υποστηρίζει ότι δήθεν εγώ γνώριζα πράγματα τα οποία εκείνος δεν γνώριζε και ότι του τα απέκρυψα. Συμμετείχε σε όλες τις συναντήσεις κορυφής, ενημερωνόταν από συμβούλους διεθνούς περιωπής, είχε απευθείας επαφές με τον γενικό διευθυντή του ΔΝΤ και γνώρισε και από πρώτο χέρι τις ανησυχίες τους».
Ο Γιώργος Παπανδρέου στις 23 Απριλίου του 2010 από το Καστελόριζο με διάγγελμα ανακοίνωσε την προσφυγή της Ελλάδας στον ευρωπαϊκό μηχανισμό στήριξης και στο ΜνημόνιοΟ Γιώργος Παπανδρέου στις 23 Απριλίου του 2010 από το Καστελόριζο με διάγγελμα ανακοίνωσε την προσφυγή της Ελλάδας στον ευρωπαϊκό μηχανισμό στήριξης και στο Μνημόνιο

Συνέντευξη του Κ. Αρβανιτόπουλου: Προχωράμε στην επιμήκυνση του σχολικού έτους

Συνέντευξη του Κ. Αρβανιτόπουλου: Προχωράμε στην επιμήκυνση του σχολικού έτους
Συνέντευξη του Κ. Αρβανιτόπουλου στο ΠΡΩΤΟ ΘΕΜΑ.

Στην επιμήκυνση του σχολικού έτους θα προχωρήσει το υπουργείο Παιδείας, σύμφωνα με δήλωση του Κ. Αρβανιτόπουλου σήμερα Κυριακή 26/1, στην εφημερίδα ΠΡΩΤΟ ΘΕΜΑ.
Στην ερώτηση “προτίθεστε να αλλάξετε και τη διάρκεια του σχολικού έτους;” ο υπουργός Παιδείας απαντά “πιστεύω ότι περισσεύουν οι αργίες. Οι μαθητές πρέπει να μάθουν περισσότερα και καλύτερα. Γι’ αυτό χρειάζεται πέραν της εμβάθυνσης του μαθήματος η επιμήκυνση του σχολικού έτους. Τα δημοτικά μας κάνουν μάθημα 170 ημέρες και τα Γυμνάσια και τα Λύκεια 150. Άλλωστε, ιδιαίτερα στο Λύκειο περισσότερες ημέρες στο σχολείο σημαίνει λιγότερες ώρες στο φροντιστήριο.”
Σύμφωνα με πληροφορίες της εφημερίδας ΠΡΩΤΟ ΘΕΜΑ στο πλαίσιο που θέτει ο υπουργός Παιδείας μελετάται η έναρξη του σχολικού έτους στις 5 Σεπτεμβρίου, η επιστροφή στα σχολεία στις 7 Ιανουαρίου (και όχι στις 8) και την Τετάρτη του Πάσχα αντί τη Δευτέρα του Θωμά.
Σε συνέντευξή του στο ΠΡΩΤΟ ΘΕΜΑ, Κυριακή 26/1/2014, ο υπουργός Παιδείας Κ. Αρβανιτόπουλος στην ερώτηση “στα σχολικά εγχειρίδια τι σκοπεύετε να αλλάξετε;” απάντησε ως εξής “η βασική αλλαγή είναι ότι τα σχολικά εγχειρίδια, αλλά και η διδακτέα ύλη, πλέον θα δομούνται με κριτήριο τι χρειάζεται να μάθει ο μαθητής και όχι τι χρειάζεται να διδάξει ο καθηγητής για να συμπληρώσει τις ώρες του. Ιδιαίτερα τώρα που αποσυνδέσαμε την οργανικότητα από τις ώρες διδασκαλίας
Παράλληλα, σύμφωνα με σημερινό δημοσίευμα της εφημερίδας ΤΟ ΒΗΜΑ, τα βιβλία θα αλλάξουν μέσα στα επόμενα τρία χρόνια στις τρεις τάξεις του Λυκείου.
Εκτός από το μάθημα της “πολιτειακής παιδείας” για το οποίο απαιτείται η συγγραφή νέου βιβλίου ένα ακόμη διδακτικό αντικείμενο απαιτεί φέτος νέα βιβλία: Η πληροφορική (εισαγωγή στην επιστήμη των πληροφοριών) που μπήκε φέτος στα σχολεία ως μάθημα γενικής παιδείας στη Β και τη Γ Λυκείου.
Σύμφωνα με το δημοσίευμα του ΒΗΜΑΤΟΣ στο υπουργείο παιδείας έχει συγκροτηθεί ομάδα που θα αξιολογήσει τα σχολικά εγχειρίδια και θα παραδώσει το πόρισμά της ως το τέλος Μαϊου. Το ποσό που θα χρειαστεί θα είναι περίπου δύο εκατομμύρια ευρώ και θα καλυφθεί από κοινοτικά κονδύλια. Δηλαδή όπως γίνεται κατανοητό το “πατρόν” των νέων βιβλίων έρχεται από την ΕΕ   με τη γνωστή μορφή των “πληρωμένων οδηγιών”.

ΕΝ ΔΗΜo: Παρουσίαση νέου συνδυασμού για τον δήμο Καστοριάς


Η κρίση πονάει τους Ελληνες!

Έντυπη Έκδοση 

Η κρίση πονάει τους Ελληνες!

Στην Ελλάδα της κρίσης, οι δύσκολες κοινωνικοοικονομικές συνθήκες είναι δυνατόν να μετατρέψουν κάθε χρόνιο πόνο, που υπό φυσιολογικές συνθήκες θα αντιμετωπιζόταν ως απλό ιατρικό πρόβλημα, σε σοβαρή χρόνια νόσο, με βαρύτατες επιπτώσεις στην ποιότητα ζωής του πάσχοντος αλλά και των οικείων του.
Το έντονο άγχος, η εργασιακή ανασφάλεια και η σκληρή καθημερινότητα της κρίσης δεν πλήττουν μόνο οικονομικά και ψυχικά τους Ελληνες, αλλά και σωματικά. Περισσότεροι από 3 εκατομμύρια άνθρωποι στη χώρα μας εκτιμάται ότι υποφέρουν από χρόνιο πόνο, μια κατάσταση που σχετίζεται και επιδεινώνεται από το στρες και την ανασφάλεια.
Στην Ελλάδα της κρίσης, οι δύσκολες κοινωνικοοικονομικές συνθήκες είναι δυνατόν να μετατρέψουν κάθε χρόνιο πόνο, που υπό φυσιολογικές συνθήκες θα αντιμετωπιζόταν ως απλό ιατρικό πρόβλημα, σε σοβαρή χρόνια νόσο, με βαρύτατες επιπτώσεις στην ποιότητα ζωής του πάσχοντος αλλά και των οικείων του.
Σύμφωνα με τον δρ Α. Γεωργιάδη, ρευματολόγο, διδάκτορα Πανεπιστημίου Αθηνών και Παρισίων, αντιπρόεδρο της Επιστημονικής Εταιρείας για τη Μυοσκελετική Υγεία (ΕΠΕΜΥ), ο νευροπαθητικός πόνος αποτελεί το 80% των περιπτώσεων χρόνιου πόνου. Πιο περίπλοκος, όμως, είναι ο περιφερικός νευροπαθητικός πόνος, δηλαδή αυτός που εντοπίζεται στα περιφερικά νεύρα και από τον οποίο πάσχει περίπου το 30% του πληθυσμού των αναπτυγμένων χωρών.
Οπως δείχνουν οι έρευνες, τα άτομα που έπασχαν από χρόνιο πόνο, εμφάνιζαν τρεις φορές μεγαλύτερο κίνδυνο να αναπτύξουν διαταραχές της διάθεσης και αδυναμία ελέγχου του άγχους. Σύμφωνα με την ψυχολόγο του ΕΠΕΜΥ Κ. Μπούσια, «τρία στα 10 άτομα με ινομυαλγία πάσχουν και από μείζονα κατάθλιψη κατά τη στιγμή της διάγνωσης».
Επιπλέον, άτομα που έπασχαν από κατάθλιψη είχαν τρεις φορές μεγαλύτερο κίνδυνο να μετατρέψουν έναν οξύ πόνο σε χρόνιο. Κάτι που φαίνεται να συμβαίνει όλο και συχνότερα τα τελευταία χρόνια, με την έκρηξη της οικονομικής ανασφάλειας.
Παράλληλα, το 30% των περιπτώσεων χρόνιας οσφυαλγίας αποδίδεται σε ψυχολογικά αίτια. Τα υπάρχοντα φάρμακα βελτιώνουν, στην καλύτερη των περιπτώσεων, το 50% του πόνου, στο 50% των περιπτώσεων. Ωστόσο, η σύγχρονη φαρμακολογία και η τεχνολογία αιχμής σε συνδυασμό με την αξιοποίηση θεραπειών γνωστών από την αρχαιότητα βελτιώνουν σημαντικά τις θεραπευτικές δυνατότητες.
Στο πλαίσιο αυτό, ξεκινάει ενημερωτική καμπάνια για το χρόνιο πόνο, μεταξύ άλλων, μέσω της ηλεκτρονικής σελίδας www.xroniosponos.gr, αλλά και του τηλεφωνικού κέντρου από το οποίο θα μπορούν να διαπιστώσουν όσοι το επιθυμούν αν υποφέρουν από χρόνιο πόνο και να κλείσουν δωρεάν ραντεβού για εξέταση με έναν από τους 150 συνεργαζόμενους γιατρούς σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη.

Σάββατο, 25 Ιανουαρίου 2014

Ο Στίβεν Χόκινγκ αμφισβητεί την καθιερωμένη θεωρία για τις μαύρες τρύπες

Ο Στίβεν Χόκινγκ αμφισβητεί την καθιερωμένη θεωρία για τις μαύρες τρύπες

Τελικά, μια μαύρη τρύπα μπορεί να μην είναι τόσο μαύρη, που να εξαφανίζει για πάντα στο εσωτερικό της το καθετί.

  
 
Ο διάσημος φυσικός Στίβεν Χόκινγκ, ένας από τους «πατέρες» της σύγχρονης θεωρίας των μαύρων οπών, έρχεται τώρα να αμφισβητήσει ορισμένες κεντρικές πτυχές αυτής της θεωρίας, οι οποίες θεωρούνται σχεδόν «δόγματα» στον χώρο της σύγχρονης φυσικής. Στην ουσία, τολμά να υποστηρίξει πως δεν υπάρχουν μαύρες τρύπες, τουλάχιστον όπως τις πίσστευαν οι επιστήμονες ως τώρα.
Με μια «αιρετική» επιστημονική προδημοσίευση -που όμως ακόμα δεν έχει δημοσιευτεί σε κάποιο επίσημο επιστημονικό περιοδικό- ο καθηλωμένος στο αναπηρικό καροτσάκι του βρετανός επιστήμονας υποστηρίζει ότι η «περίμετρος» μιας μαύρης τρύπας, ο λεγόμενος «ορίζοντας γεγονότων», είναι ασύμβατος με την κβαντική θεωρία και συνεπώς δεν υφίσταται. Στη θέση του, ο Χόκινγκ αντιπροτείνει έναν «φαινομενικό ορίζοντα», μια επιφάνεια κατά μήκος της οποίας το φως δεν εμποδίζεται για πάντα να «δραπετεύσει» από το εσωτερικό της μαύρης τρύπας.
Ο Χόκινγκ, σύμφωνα με το "Nature", ζητεί να υπάρξει ένας επαναπροσδιορισμός της έννοιας της μαύρης τρύπας, πάνω από όλα με την κατάργηση του «ορίζοντα γεγονότων», του αόρατου συνόρου που υποτίθεται ότι περιβάλλει κάθε μαύρη τρύπα στο σύμπαν και εμποδίζει δια παντός στο φως να ξεφύγει. Όπως υποστηρίζει, ο εναλλακτικός «φαινομενικός ορίζοντας» μόνο προσωρινά «φυλακίζει» μέσα στην μαύρη τρύπα την ύλη και την ενέργεια, εωσότου τελικά τις «απελευθερώσει» ξανά, αν και σε διαφορετική μορφή.
Έτσι, ενώ η κυρίαρχη θεωρία της φυσικής εμποδίζει οτιδήποτε να ξεφύγει από την μαύρη τρύπα, ο Χόκινγκ επιμένει ότι αυτό δεν μπορεί να συμβαίνει, καθώς αντίκειται στην κβαντική θεωρία. Βέβαια, όπως παραδέχεται, για μια ολοκληρωμένη εξήγηση της όλης διαδικασίας, απαιτείται μια εξίσου ολοκληρωμένη θεωρία που ενοποιεί τη βαρύτητα με τις άλλες θεμελειώδεις δυνάμεις στη φύση, κάτι που μέχρι στιγμής δεν έχουν καταφέρει οι επιστήμονες.
Η νέα εργασία του Χόκινγκ με τον κάπως ασυνήθιστο τίτλο «Διατήρηση πληροφορίας και πρόβλεψη καιρού για τις μαύρες τρύπες», αναμένεται να αναζωπυρώσει τις διαμάχες μεταξύ των φυσικών για τη φύση και τη λειτουργία των μαύρων οπών. Ο βασικός ισχυρισμός του είναι πως οι κβαντικές επιπτώσεις γύρω από μια μαύρη τρύπα υποχρεώνουν τον χωροχρόνο να «κυματίζει» τόσο πολύ έντονα, που είναι αδύνατο να υπάρχει ένα τόσο σαφώς προσδιορισμένο σύνορο, όπως ο «ορίζοντας γεγονότων».
Ήδη από τη δεκαετία του ΄70, ο Βρετανός φυσικός είχε δείξει θεωρητικά ότι οι μαύρες τρύπες μπορούν αργά να συρρικνωθούν, αποβάλλοντας τη λεγόμενη «ακτινοβολία Χόκινγκ». Τώρα, προτείνει ότι ο «φαινομενικός ορίζοντας» είναι το πραγματικό -προσωρινό- σύνορο μιας μαύρης τρύπας. «Η απουσία των οριζόντων γεγονότων», όπως γράφει στη νέα δημοσίευσή του, «σημαίνει ότι δεν υπάρχουν μαύρες τρύπες - με την έννοια των καταστάσεων από όπου το φως δεν μπορεί να δραπετεύσει στην αιωνιότητα».
Αντίθετα με τον ορίζοντα γεγονότων, ο εφήμερος «φαινομενικός ορίζοντας» μπορεί να εξαφανισθεί, πράγμα που, σε τελευταία ανάλυση, σημαίνει ότι οτιδήποτε μπορεί τελικά να βγει από την μαύρη τρύπα - αν και σε διαφορετική κατάσταση από αυτή που μπήκε. Πάντως ο Χόκινγκ δεν περιγράφει -ακόμα τουλάχιστον- μέσω ποιού μηχανισμού μπορεί να γίνει η εξαφάνιση του «φαινομενικού ορίζοντα».
Αν όλα αυτά έχουν βάση, τότε οι πληροφορίες που «ρουφιούνται» από μια μαύρη τρύπα προς το κέντρο της, τελικά δεν καταστρέφονται, αλλά απλώς «παραμορφώνονται» και ξαναβγαίνουν μέσω της «ακτινοβολίας Χόκινγκ» σε τελείως άλλη και μη αναγνωρίσιμη μορφή.
Link: Για την προδημοσίευση της επιστημονικής εργασίας στη διεύθυνση:http://arxiv.org/abs/1401.5761
Πηγή: ΑΜΠΕ
- See more at: http://left.gr/news/o-stiven-hokingk-amfisvitei-tin-kathieromeni-theoria-gia-tis-mayres-trypes#sthash.e03o2NRS.dpuf

Παρασκευή, 24 Ιανουαρίου 2014

Süddeustsche Zeitung: οι Γερμανοί γνώριζαν ότι η Ελλάδα δεν μπορούσε να πληρώσει για τα Leopard 2

Süddeustsche Zeitung: οι Γερμανοί γνώριζαν ότι η Ελλάδα δεν μπορούσε να πληρώσει για τα Leopard 2

Εκτενές άρθρο για το ότι οι Γερμανοί γνώριζαν ότι αγοράζοντας τα Leoprad 2, η Ελλάδα θα βυθίζονταν σε χρέη.

Στην αγορά των 170 Leopard 2 επανέρχεται σήμερα η γερμανική εφημερίδα Süddeustsche Zeitung του Μονάχου ρίχνοντας φως στο παρασκήνιο αυτής της αγοραπωλησίας, με βάση ένα - άγνωστο μέχρι σήμερα - σημείωμα του γερμανικού εξοπλιστικού κολοσσού Krauss – Maffei Wegmann από το 2001. Σύμφωνα με το περιεχόμενό του αρχές εκείνης της χρονιάς η Ελλάδα δεν ήταν σε θέση να πληρώσει για τα τεθωρακισμένα, κι αυτό το γνώριζε η εταιρεία.
Εν γνώσει τους
Οι αρθρογράφοι υπενθυμίζουν τις κατηγορίες που εκτοξεύονται συνήθως σε βάρος των Ελλήνων, ότι κορόιδεψαν για να μπουν στην ευρωζώνη, ότι ζούσαν πάνω από τις δυνατοτητές τους και το συμπέρασμα ότι την αποκλειστική ευθύνη για τη σημερινή κατάντια έχουν οι ίδιοι. «Τα πράγματα δεν είναι τόσο απλά» επισημαίνουν. «Υπάρχουν γερμανικοί κολοσσοί που συνέβαλαν στη διαφθορά, γερμανικές τράπεζες που έδωσαν δάνεια, ενώ η γερμανική οικονομία σε ορισμένες συναλλαγές γνώριζε εκ των προτέρων ότι η Ελλάδα βυθίζονταν όλο και περισσότερο στα χρέη».
Οι δύο αρθρογράφοι συνεχίζουν κάνοντας αναφορά στις πωλήσεις των Leopard 2. «Όταν η Krauss - Maffei Wegmann έκανε αγώνα για να εξασφαλίσει την παραγγελία, γνώριζε ότι η Ελλάδα δεν θα μπορούσε να την πληρώσει. Εκείνη την εποχή το πρόβλημα ήταν η ένταξη της χώρας στο ευρώ και οι αυστηροί όροι του Συμφώνου Σταθερότητας, όπως αναφέρεται σε σημείωμα της εταιρείας από το 2001. Μάλιστα η Γερμανία θα έπρεπε να εξασφαλίσει εγγυήσεις για την ασφάλιση των εξαγωγών προς την Ελλάδα από πιστωτικούς κινδύνους, πράγμα που δεν έκανε».
Σύμφωνα με το ίδιο εσωτερικό σημείωμα ο εξοπλιστικός κολοσσός φοβόταν ότι ελλείψει χρημάτων, η αγοραπωλησία θα καθυστερούσε, ή ακόμη και θα ακυρώνονταν, άρα η μόνη λύση θα ήταν να πληρώσει η Ελλάδα τα τεθωρακισμένα με την ανάληψη νέων χρεών. «Επτά γερμανικές τράπεζες ήταν διατεθειμένες να δώσουν το απαραίτητο δάνειο …ποιά όμως το έδωσε τελικά παραμένει ανοιχτό…το βέβαιο είναι ότι η Αθήνα πλήρωσε τα τεθωρακισμένα με δανεικά σε ποσοστό πάνω από το 90%. Αυτό προκύπτει από έγγραφα του ελληνικού κοινοβουλίου. Η Ελλάδα έχει έναν από τους πιο σύγχρονους στρατούς στην Ευρώπη, αλλά με σχεδόν κατεστραμμένα τα δημοσιονομικά της», αναφέρουν μεταξύ άλλων οι δύο αρθρογράφοι της εφημερίδας.
Στην ίδια σελίδα η εφημερίδα φιλοξενεί ένα λεπτομερές άρθρο με τον τίτλο «Οι ενωμένοι ανακριτές της Ευρώπης» όπου οι ίδιοι αρθρογράφοι αναφέρονται αναλυτικά στη συνεργασία ανακριτικών αρχών στην Ευρώπη για τον εντοπισμό κρουσμάτων διαφθοράς εξοπλιστικών εταιρειών, όπως η Rheinmetall και Krauss - Maffei Wegmann, που έδωσαν τις λεγόμενες «ωφέλιμες πληρωμές» για να εξασφαλίσουν παραγγελίες και από την Ελλάδα.
Ο Αλ. Τσίπρας σtο DPA
Τηλεγράφημα του γερμανικού ειδησεογραφικού πρακτορείου DPA μεταφέρειδηλώσεις του Αλέξη Τσίπρα στο πρακτορείο, με τις οποίες κατακρίνει έντονα τον πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου Μάρτιν Σουλτς. Ο κ. Τσίπρας εκφράζει την απορία του για τις δηλώσεις Σουλτς σε πρόσφατη συνέντευξη, στην οποία υποστήριξε ότι είναι άδικο να αποδίδεται στην ΄Αγκελα Μέρκελ αποκλειστικά η ευθύνη για την όποια αρνητική εξέλιξη στην Ευρώπη «Είναι άραγε ο Σουλτς υποψήφιος των Σοσιαλδημοκρατών ή υποψήφιος του Χριστιανοδημοκρατικού κόμματος και της κυρίας Μέρκελ», αναρωτήθηκε ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ.
«Επιθυμούν οι απλοί ψηφοφόροι του SPD μια ανεξέλεγκτη Μέρκελ στην Ευρώπη ή μια Ευρώπη της δημοκρατικής ισορροπίας απέναντι στην υπεροψία και στην αυθαιρεσία του νεοφιλελευθερισμού; Απευθυνόμαστε στους γερμανούς ψηφοφόρους που ψηφίζουν παραδοσιακά το SPD και τους καλούμε στις 25 Μαΐου να δώσουν τη ψήφο τους στην Ευρωπαϊκή Αριστερά και μαζί ένα σημείο ελπίδας και αλλαγής» καταλήγει ο Αλέξης Τσίπρας.
- See more at: http://left.gr/news/suddeustsche-zeitung-oi-germanoi-gnorizan-oti-i-ellada-den-mporoyse-na-plirosei-gia-ta-leopard#sthash.sAeONaWl.dpuf

Πρόταση-βόμβα για κατάργηση του κατώτατου μισθού

Ηλεκτρονική Έκδοση 

Μηνιαία έκθεση του Κέντρου Προγραμματισμού και Οικονομικών Ερευνών

Πρόταση-βόμβα για κατάργηση του κατώτατου μισθού

Στους νεοεισερχόμενους στην εργασία
Με τη βούλα κατάργηση του κατώτατου μισθού για τους νέους 15 έως 29 ετών, με πρόσχημα τη διευκόλυνση της εισόδου τους στην αγορά εργασίας προτείνει στην πρώτη μηνιαία έκθεσή του για την ελληνική οικονομία το Κέντρο Προγραμματισμού και Οικονομικών Ερευνών.
Ειδικότερα, στις προτάσεις του ΚΕΠΕ περιλαμβάνεται η «κατάργηση του κατώτατου μισθού για νέους, έως ένα έτος από την πρόσληψή τους, ώστε να δίνεται ισχυρό κίνητρο πρόσληψης, παράλληλα με την ενίσχυση της δράσης του Σώματος Επιθεωρητών Εργασίας (ΣΕΠΕ) µε τη θέσπιση κινήτρων αποδοτικότητας, προς αποφυγή παραβάσεων της εργατικής νοµοθεσίας.
Προτείνεται, επίσης: η μετατροπή των επιδομάτων ανεργίας είτε σε επιταγές εργασίας και η προώθηση της επιχειρηµατικότητας από οµάδες νέων, είτε µε την παροχή κεφαλαίου κίνησης, είτε µε την παροχή χώρων µε υλικοτεχνική υποδοµή προς ενοικίαση µε χαµηλό κόστος, η θεσµοθέτηση της πρακτικής άσκησης για όλους στην τριτοβάθµια και τη δευτεροβάθµια τεχνική-επαγγελµατική εκπαίδευση, τουλάχιστον για ένα εξάµηνο, µε επιδότηση του κόστους από το κράτος (αµοιβές χαµηλότερες του κατώτατου µισθού µε ασφαλιστική κάλυψη).
Ακόμη, η αντικατάσταση του επιδόµατος ανεργίας µε επίδοµα απασχόλησης µε ιδιαίτερη βαρύτητα στην περίπτωση των νέων και των εργαζοµένων κοντά στη συνταξιοδότηση και η άρση των περιορισµών που ισχύουν στην άσκηση ορισµένων επαγγελµάτων και στο πλαίσιο των δράσεων που απαιτούνται για την ενίσχυση της απασχόλησης, το ΚΕΠΕ προτείνει επίσης «τη ριζική αναδιάρθρωση του ΟΑΕΔ, ο οποίος οργανώθηκε στα πλαίσια διαφορετικών οικονοµικών συνθηκών από αυτές που επικρατούν σήµερα στη χώρα. Αποτέλεσµα, σύμφωνα με την έκθεση «είναι να αδυνατεί να ανταποκριθεί µε αποτελεσµατικότητα στο έργο του (επιδοµατική στήριξη ανέργων, λειτουργίες σύζευξης προσφοράς-ζήτησης εργασίας)».
Σύμφωνα με την ίδια έκθεση, κρίνεται αναγκαία και η «αύξηση της χρηµατοδότησής του Οργανισμού, µετά την αξιολόγηση των δοµών του και του παραγόµενου αποτελέσµατος, µε την εξοικονόµηση άλλων κατηγοριών δαπανών είναι εκ των ων ουκ άνευ, προκειµένου να υποστηριχτεί µια πιο γενναιόδωρη επιδοµατική πολιτική αλλά και να διευκολυνθεί η πλήρης µηχανογράφηση του οργανισµού που θα διευκολύνει τις υπηρεσίες σύζευξης. Ενδεχοµένως, σύμφωνα πάντοτε με την έκθεση «να απαιτείται και βελτίωση της επιχειρησιακής επάρκειας των υπαλλήλων του ΟΑΕΔ, µέσω της συµµετοχής τους σε προγράµµατα Δια Βίου Μάθησης».
Τέλος, το ΚΕΠΕ εισηγείται την υπογραφή διακρατικών συμφωνιών με χώρες όπως οι ΗΠΑ, ο Καναδάς, η Αυστραλία, η Νορβηγία) για την απορρόφηση ανέργων στη βάση μιας σχεδιασμένης μεταναστευτικής πολιτικής και την επαναλειτουργία επιχειρήσεων που έχουν βάλει «λουκέτο» με τη συμμετοχή ομάδων εργαζομένων και ανέργων (με καταβολή εφάπαξ του ποσού των επιδομάτων ανεργίας).
Οι πολιτικές αυτές θα πρέπει να συμπληρωθούν με φορολογικές ελαφρύνσεις, παραχωρήσεις εκτάσεων για ξένες επενδύσεις που δημιουργούν απασχόληση και παραχώρηση δημόσιων εκτάσεων γης έναντι συμβολικού τιμήματος σε αυτούς που επιθυμούν να απασχοληθούν στον αγροτικό τομέα.
(Πηγή:ΑΜΠΕ)

Αντιδράσεις για την πρόταση του ΚΕΠΕ

Φωτογραφία: ReutersΦωτογραφία: Reuters“Το ΚΕΠΕ, με την πρότασή του για την κατάργηση του ήδη μειωμένου από το 2012 κατά 32% κατώτερου εγγυημένου μισθού για τους νέους εργαζόμενους, παίζει ουσιαστικά το ρόλο του λαγού της κυβέρνησης και της τρόικας, που προωθούν την μετατροπή της εργασίας των νέων σε σύγχρονο σκλαβοπάζαρο” σχολίασε ο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ Δημήτρης Στρατούλης.
Ανακοίνωση για την πρόταση του ΚΕΠΕ εξέδωσε και η ΔΗΜΑΡ επισημαίνοντας ότι “η ενσωμάτωση διατάξεων το Νοέμβριο του 2012 στο αναθεωρημένο Μνημόνιο, που αφορούσαν την αποδιάρθρωση των εργασιακών σχέσεων, ήταν φανερό ότι έκτοτε θα «άνοιγε την όρεξη» σε παντός είδους «ρηξικέλευθες» προτάσεις, οι οποίες θα οδηγούσαν σε διάλυση της εργατικής νομοθεσίας και της κοινωνικής συνοχής. Γι αυτό και η ΔΗΜΑΡ είχε αρνηθεί να το ψηφίσει.”
Το δρόμο αυτό, τονίζει η ΔΗΜΑΡ, “ακολουθούν και οι ακραίες προτάσεις της μελέτης του ΚΕΠΕ για «δωρεάν εργασία» των νέων με κατάργηση του κατώτατου μισθού για ένα έτος.”

Τετάρτη, 22 Ιανουαρίου 2014

Εξερευνήστε τη Σελήνη με το… ποντίκι σας

Εξερευνήστε τη Σελήνη με το… ποντίκι σας

Κάντε μια «βόλτα» στην επιφάνεια της με τη βοήθεια του κινεζικού ρομπότ που βρίσκεται εκεί

Οι εικόνες που έστειλε το κινεζικό ρομπότ Yutu που εξερευνά τη Σελήνη χρησιμοποιήθηκαν για να φτιαχτεί μια πανοραμική άποψη της επιφάνειας του φυσικού μας δορυφόρου και στη συνέχεια να δημιουργηθεί μια εφαρμογή που επιτρέπει στους χρήστες του Διαδικτύου να περιηγηθούν εκεί από την άνεση του σπιτιού ή του γραφείου τους. Για να κάνετε την περιήγηση στη Σελήνη κάντε κλικ εδώ.
Η αποστολή Chang'e-3 της Κίνας συνεχίζεται με επιτυχία μετά την ομαλή προσεδάφιση του Yutu στα μέσα Δεκεμβρίου στον Κόλπο της Ίριδας. Το ρομπότ θα παραμείνει σε λειτουργία για ένα χρόνο και θα πραγματοποιήσει μεταξύ άλλων αστρονομικές παρατηρήσεις της Γης και άλλων σωμάτων. Η περιήγηση του Yutu στη Σελήνη προγραμματίζεται να διαρκέσει περίπου τρεις μήνες.
- See more at: http://left.gr/news/exereyniste-ti-selini-me-pontiki-sas#sthash.DT8awLQ4.dpuf

Τρίτη, 21 Ιανουαρίου 2014

Γνωμοδότηση-καταπέλτης στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για το ρόλο της τρόικας στις μνημονιακές χώρες

20:06 | 20.01.2014

Γιώργος Δαράτος από Βρυξέλλες

Διεθνή

Γνωμοδότηση-καταπέλτης στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για το ρόλο της τρόικας στις μνημονιακές χώρες

Αναμένεται να ενσωματωθεί στο τελικό πόρισμα της διερευνητικής Επιτροπής του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για το ρόλο της τρόικας στις μνημονιακές χώρες και να εγκριθεί από την ολομέλειά του στην τελευταία προ των ευρωεκλογών σύνοδο. Την τελευταία μόνο τετραετία χάθηκαν δύο εκατομμύρια θέσεις εργασίας στις μνημονιακές χώρες.

Φωτογραφία από παλαιότερη παρέμβαση ευρωβουλευτών του Κόμματος της Ευρωπαϊκής Αριστεράς σε συνεδρίαση του Ευρωκοινοβουλίου
Παραβιάζουν την κοινοτική συνθήκη (Συνθήκη της Λισαβόνας), αλλά και τον Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Χάρτη οι περικοπές στην υγεία και τις συντάξεις που τα Μνημόνια επέβαλαν στην Ελλάδα και τις άλλες μνημονιακές χώρες.
 Αυτή την απερίφραστη καταδίκη των πολιτικών της τρόικας περιλαμβάνει το σχέδιο γνωμοδότησης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στο πλαίσιο της συνεχιζόμενης διερεύνησης του καταστροφικού ρόλου της τρόικας στις τέσσερις μνημονιακές χώρες. Σύμφωνα με την γνωμοδότηση που έχει συντάξει ο Ισπανός εισηγητής της Επιτροπής Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων του Ευρωκοινοβουλίου, Αλεχάνδρο Θέρκας, η οποία θα ενσωματωθεί στο τελικό πόρισμα της διερευνητικής Επιτροπής του Ε. Κοινοβουλίου, μέσα στην τελευταία τετραετία χάθηκαν στις μνημονιακές χώρες 2 εκατομμύρια θέσεις εργασίας.
Μήνυμα στην Κομισιόν: Να επιδιωχθεί, με κοινοτικά κονδύλια, η αποκατάσταση των μνημονιακών ζημιών
Το σχέδιο γνωμοδότησης, αφού αναλύει τις καταστροφικές επιπτώσεις των πολιτικών της τρόικας σε συνεργασία με τις κυβερνήσεις των μνημονιακών χωρών, στην αγορά εργασίας, την ανεργία και την φτώχεια, ζητάει από την Κομισιόν να προχωρήσει σε μια λεπτομερή καταγραφή των ζημιών που έχουν προκληθεί στα συστήματα κοινωνικής προστασίας, αλλά και να επιδιώξει, με προτάσεις της, στην αποκατάσταση τους με την χρησιμοποίηση και κοινοτικών κονδυλίων, καθώς και την σταδιακή κατάργηση όλων αυτών των έκτακτων αντιλαϊκών μέτρων.
Ο κ.Θέρκας διαπιστώνει και καταγράφει στην εισήγηση του ότι «τα θεσμικά όργανα της Ε. Ένωσης (Ευρωπαική Κεντρική Τράπεζα, Κομισιόν και Eurogroup) είναι απολύτως και πλήρως συνυπεύθυνα για τους όρους που επιβάλλονται στους λαούς των μνημονιακών χωρών στα πλαίσια των Προγραμμάτων δημοσιονομικής προσαρμογής και, κατ’ επέκταση και για τις καταστροφικές κοινωνικές τους συνέπειες».
«Έθεσαν στο περιθώριο το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο»
Στο ίδιο κείμενο του σχεδίου γνωμοδότησης εκφράζεται η λύπη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου  επειδή το έθεσαν στο περιθώριο σε όλα τα στάδια του εγχειρήματος  σταθεροποίησης των οικονομιών αυτών των χωρών. Επικρίνει επίσης  το γεγονός ότι όλα αυτά τα σταθεροποιητικά προγράμματα σχεδιάσθηκαν χωρίς καμία πρόβλεψη των συνεπειών από την εφαρμογή  τους με ειδικές μελέτες αντικτύπου ή συντονισμού με τα διάφορα θεσμικά όργανα της Κοινότητας.
Συγκεκριμένα ,για τις επιπτώσεις των Μνημονίων στην απασχόληση υπογραμμίζει ότι τα μέτρα που επιβλήθηκαν στις μνημονιακές χώρες οδήγησαν σε δραματικά ποσοστά ανεργίας, ιστορικά υψηλά ποσοστά απώλειας θέσεων εργασίας και μεγάλη υποβάθμιση των συνθηκών εργασίας.
Στο ίδιο κείμενο υπάρχει καταχωρημένη η μεγάλη ανησυχία των ευρωβουλευτών για τα πλήγματα που έχουν δεχθεί οι νέοι στους οποίους εμφανίζονται τα υψηλότερα ποσοστά ανεργίας και χαρακτηρίζει την κατάσταση στην Ελλάδα «απελπιστική» επειδή ακριβώς το ποσοστό των ανέργων νέων της υπερβαίνει το 50%, ενώ στην Πορτογαλία και την Ιρλανδία τα αντίστοιχα ποσοστά κυμαίνονται γύρω στο 30%.
Ο εισηγητής της γνωμοδότησης αυτής υπολόγισε ότι η απώλεια των 2 εκατομμυρίων θέσεων εργασίας στις τέσσερις μνημονιακές χώρες αντιστοιχεί στο 15% του συνολικού αριθμού των θέσεων εργασίας σ’ αυτές, ένα ποσοστό πρωτοφανές στα κοινοτικά χρονικά.
Δάνεια αντί περικοπών στο κοινωνικό κράτος
Την ανησυχία του εκφράζει ο εισηγητής της γνωμοδότησης διότι η οικονομική ενίσχυση (δανεισμός) των μνημονιακών χωρών από την τρόικα συνοδεύεται από όρους που απαιτούν πολλές και συγκεκριμένες περικοπές σε κρίσιμους τομείς του κοινωνικού κράτους, όπως αυτοί που στοχεύουν στην καταπολέμηση της φτώχειας, αφού έχουν οδηγήσει στη μείωση των συντάξεων, των βασικών παροχών στο πλαίσιο της ιατρικής και νοσοκομειακής περίθαλψης και στη συνταγογράφηση ζωτικών φαρμάκων, δράσεις που άπτονται της βασικής προστασίας των πιο ευπαθών ομάδων του πληθυσμού.
Άλλο βασικό ζήτημα στο οποίο αναφέρεται ο εισηγητής στην γνωμοδότηση του είναι πως, από τα στοιχεία της Κομισιόν για την περίοδο 2008-2012, αποδεικνύεται ότι η ανισότητα ως προς την κατανομή του εισοδήματος αυξήθηκε στις τέσσερις μνημονιακές χώρες και παράλληλα, αυξήθηκαν τα ποσοστά φτώχειας, ακόμη και μεταξύ των εργαζομένων, εξαιτίας των περικοπών των κοινωνικών παροχών, των επιδομάτων ανεργίας, αλλά και των μισθών, με πρόσχημα την ανάγκη διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων.
Επισημαίνει το σχέδιο γνωμοδότησης τον σκανδαλώδη και παράνομο χαρακτήρα που έχουν στην Ελλάδα, την  Ιρλανδία και την Πορτογαλία, τα μέτρα σχετικά με την μεταρρύθμιση των συστημάτων υγείας και ιδιαίτερα οι περικοπές των δαπανών για την υγεία που τις απαγορεύει το άρθρο 168 παρ.7 της Συνθήκης της Λισαβόνας.
Ενάντια στον Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Χάρτη οι περικοπές στις συντάξεις
Ο Ισπανός εισηγητής αναφέρεται επίσης και στην απόφαση του Συμβουλίου της Ευρώπης, που έχει ήδη κρίνει παράνομες και έχει καταδικάσει τις περικοπές στο δημόσιο συνταξιοδοτικό σύστημα της Ελλάδας και αποφαίνεται ότι αυτές συνιστούν παράβαση του άρθρου 12 του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Χάρτη του 1961 και του άρθρου 4 του σχετικού Πρωτοκόλλου του, μαζί με την διαπίστωσή του ότι οι επίμαχες διατάξεις της εθνικής (εγχώριας) νομοθεσίας που αποσκοπούν στην εκπλήρωση των απαιτήσεων άλλων νομικών υποχρεώσεων της χώρας, δεν εξαιρούνται από το πεδίο εφαρμογής των διατάξεων αυτού του Χάρτη.
Επίσης, επικαλείται και την έντονη κριτική που άσκησε η Διεθνής Οργάνωση Εργασίας (ΔΟΕ) στις ριζικές μεταρρυθμίσεις του συνταξιοδοτικού συστήματος της Ελλάδας και αυτές οι επικρίσεις της συμπεριελήφθησαν στην ετήσια  έκθεση της του 2011.
Το σχέδιο γνωμοδότησης του Ευρ. Κοινοβουλίου καλεί την Κομισιόν να εκπονήσει λεπτομερή μελέτη των κοινωνικών και οικονομικών συνεπειών και επιπτώσεων από τα Προγράμματα Προσαρμογής στις μνημονιακές χώρες για να προσδιορισθεί με ακρίβεια τόσο η βραχυπρόθεσμή, όσο και η μακροπρόθεσμη ζημιά που έχουν υποστεί στα συστήματα κοινωνικής προστασίας και ιδιαίτερα σ’ ότι αφορά στην καταπολέμηση της φτώχειας και στην διατήρηση ενός ζωντανού και αποτελεσματικού κοινωνικού διαλόγου, που η τρόικα έχει ουσιαστικά καταργήσει με τις ευλογίες των κυβερνήσεων.
Καλεί επίσης την Κομισιόν να ζητήσει από την ΔΟΕ και το Συμβούλιο της Ευρώπης να συντάξουν εκθέσεις για την ενδεχόμενη ανάγκη λήψης διορθωτικών μέτρων και υιοθέτησης των κατάλληλων κινήτρων, με στόχο να επιβληθεί η πλήρης συμμόρφωση των μνημονιακών χωρών στις διατάξεις του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Χάρτη.
Επιπλέον, καλεί την Κομισιόν να διαθέσει πόρους, όπου υπάρχει ανάγκη, για την αποκατάσταση των προτύπων κοινωνικής προστασίας, την μείωση των υψηλών ποσοστών φτώχειας και την επανέναρξη ενός γνήσιου κοινωνικού διαλόγου (εργαζόμενοι ,εργοδότες, κράτος) με στόχο την εκπόνηση σε κάθε μνημονιακή χώρα ενός αξιόπιστου σχεδίου κοινωνικής ανάκαμψης.
Τέλος, ζητάει από τη  Κομισιόν, την ΕΚΤ και το Eurogroup να αρχίσουν να καταργούν σταδιακά όλα τα έκτακτα μέτρα που έχουν επιβάλει στις μνημονιακές χώρες. Η ολομέλεια του Ευρ. Κοινοβουλίου αναμένεται να εγκρίνει τη σχετική έκθεση των πεπραγμένων της τρόικας στην τελευταία προ των ευρωεκλογών σύνοδό του, τον προσεχή Απρίλιο.
 
- See more at: http://left.gr/news/gnomodotisi-katapeltis-sto-eyropaiko-koinovoylio-gia-rolo-tis-troikas-stis-mnimoniakes-hores#sthash.HJlFUTI5.dpuf