Πέμπτη, 28 Αυγούστου 2014

Ο αληθινός δάσκαλος γνωρίζει…

Ο αληθινός δάσκαλος γνωρίζει…

984138_10152463613360865_3203657284728582252_nΆννα Παππά
δασκάλα- συγγραφέας
Ο αληθινός δάσκαλος γνωρίζει καλά ότι:
α. Η παιδεία στηρίζεται στην κινητοποίηση των βαθύτερων ψυχικών ενδιαφερόντων, όπως είναι ο εν­θουσιασμός, η αγάπη για μάθηση και η διεύρυνση των οριζόντων της φαντασίας και της σκέψης του μαθητή.
β. Ο τρόπος με τον οποίο προσφέρεται το μα­θησιακό υλικό πρέπει να έχει ισχυρή συναισθηματική επένδυση, μέσα από την οποία θα κινητοποιούνται τα θετικά συναισθήματα ώστε να γίνονται αποδεκτές οι προσφερόμενες γνώσεις, οι οποίες στη συνέχεια θα επε­ξεργάζονται και θα προεκτείνονται.
γ. Η προσωπικότητα του διδασκάλου, ως φορέα και μεταδότη των γνώσεων διαδραματίζει κεφαλαιώδη ρόλο στην όλη παιδαγωγική διαδικασία.
Η αμεσότητα της επικοινωνίας του δασκάλου με τον μαθητή και η δυνατότητα μεταλαμπάδευσης του εν­θουσιασμού του και της αγάπης του μέσω της γνώσης, την οποίαν βιωματικά απεδέχθη και ο ίδιος, αποτελεί καθοριστικό συντελεστή για την συνειδητή ένταξη του μαθητή στην όλη εκπαιδευτική διεργασία.
δ. Η παιδεία διαπνέεται πάντοτε από έναν υψη­λό ψυχολογικό χαρακτήρα, άγει σε υψηλότερες σφαίρες τη σκέψη και την ψυχή του μαθητή και, παράλληλα, τον γεμίζει με βαθιά χαρά, αισθήματα υπευθυνότητας, βα­θύτερης ψυχικής κινητοποίησης, κοινωνικότητας και πρακτικότητας, τα οποία οδηγούν σε υψηλές θεωρητι­κές και φιλοσοφικές προεκτάσεις.
ε. Στην τέχνη του διδάσκειν, η χρησιμοποίηση της τεχνολογίας, των εποπτικών μέσων και πολλών παραστατικών εικόνων, εισάγει λειτουργικά τον μαθη­τή μέσα στο πεδίο των γνώσεων και τον καθιστά μέτο­χο όχι μόνον της αποδοχής αλλά και της κατανόησης αναλλοίωτων αξιών, οι οποίες κρύβονται μέσα σε κάθε ένα γνωσιολογικό αντικείμενο.
στ. Η παιδεία καθίσταται μέθεξη και ανάβαση, πορεία προς την γνώση και την αρετή και μέσον πληρέ­στερης καλλιέργειας της ανθρώπινης ψυχής.
ζ. Μετά την ολοκλήρωση της φοίτησης στο σχο­λείο, το όφελος της ψυχικής καλλιέργειας και της διεύ­ρυνσης των υπαρξιακών οριζόντων του μαθητή, μαζί με τα υψηλά πρότυπα των διδασκάλων του, θα αποτε­λέσουν το ωραιότερο υπόβαθρο για την ανάπτυξη ενός αρμονικού διαλόγου μεταξύ αυτού και της κοινωνίας.
η. Τέλος ο αληθινός δάσκαλος γνωρίζει ότι όλα τα προηγούμενα έχουν ισόβια διάρκεια και χρησιμότη­τα.
Απόσπασμα από το βιβλίο “Ο αληθινός δάσκαλος” της Άννας Παππά από τις εκδόσεις Φυλάτος.
Το βιβλίο ebook και έντυπο  μπορείτε να το αγοράσετε μέσω του αυτοματοποιημένου συστήματος πώλησης της ιστοσελίδας των Εκδόσεων, προσθέτοντας το στο καλάθι ή με τηλεφωνική παραγγελία στο 2310-821622. Τα μεταφορικά είναι ΔΩΡΕΑΝ για όλη την Ελλάδα και για 62 χώρες του εξωτερικού.
πηγή:http://pappanna.wordpress.com/2014/07/06/%CE%BF-%CE%B1%CE%BB%CE%B7%CE%B8%CE%B9%CE%BD%CF%8C%CF%82-%CE%B4%CE%AC%CF%83%CE%BA%CE%B1%CE%BB%CE%BF%CF%82-%CE%B3%CE%BD%CF%89%CF%81%CE%AF%CE%B6%CE%B5%CE%B9/

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου