Πέμπτη, 14 Αυγούστου 2014

Το ΣτΕ απέρριψε προσφυγή κατά της αξιολόγησης δημοσίων υπαλλήλων

Ηλεκτρονική Έκδοση 

Το ΣτΕ απέρριψε προσφυγή κατά της αξιολόγησης δημοσίων υπαλλήλων

Απορρίφθηκε από το Συμβούλιο της Επικρατείας (ΣτΕ) αίτηση του Συλλόγου Εργαζομένων Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας- Στερεάς Ελλάδας κατά της αξιολόγησης δημοσίων υπαλλήλων. Οι εργαζόμενοι ζητούσαν να ανασταλεί πράξη με την οποία επιμερίζονται τα ποσοστά αξιολόγησης των υπαλλήλων της Γενικής Διεύθυνσης Δασών και Αγροτικών Υποθέσεων, ανά κλίμακα αξιολόγησης και ανά οργανική μονάδα.
Η επιτροπή αναστολών του ΣτΕ έκρινε ότι «τέτοιες πράξεις, που αφορούν την οργάνωση και ομαλή λειτουργία οργανικών μονάδων, δεν υπόκεινται σε αναστολή, εκτός εάν συντρέχουν εξαιρετικοί λόγοι λόγω σημαντικής ανεπανόρθωτης ή δυσεπανόρθωτης βλάβης».
 
Τέλος, οι σύμβουλοι Επικρατείας έκριναν πως πρέπει να απορριφθούν οι ισχυρισμοί των προσφεύγοντων, σύμφωνα με τους οποίους οι διατάξεις του νόμου 4250/14 είναι αντίθετες στα άρθρα 5 , 25 και 103 του Συντάγματος.
 
Πηγή: ΑΜΠΕ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου